Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÜST-BİLİŞLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
(A RESEARCH ON PRE-SERVICE TEACHERS’ METACOGNITION )

Yazar : Akın KARAKUYU  & Ahmet UYAR  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 54
Sayfa : 334-343
167    143


Özet
Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının üst-bilişlerinin cinsiyet, bölüm, akademik ortalama ve tercih sırası değişkenlerine göre incelemektir. Araştırmanın yöntemi nicel araştırma türlerinden tarama yöntemidir. Araştırmanın evrenini Akdeniz Bölgesindeki bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesinde öğrenim gören öğretmen adayları oluşturmaktadır. Örneklemini ise çalışmaya gönüllü olarak katılan ve basit tesadüfi örneklem tekniği ile belirlenen 246 kişi oluşturmaktadır. Veriler üst-biliş ölçeği ile toplanmıştır. Verilerin analizinde Bağımsız gruplar t testi, Tek Yönlü Varyans Analizi, Post-Hoc. ve Kruskall Wallis analizleri kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre öğretmen adaylarının üst-bilişleri ile bölüm değişkenine göre sınıf öğretmenliği ve fen bilgisi öğretmenliği, tercih sırası değişkenine göre 1 – 5 ve 6 – 10 arası tercih edenlerin lehine anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Cinsiyet ve akademik ortalama değişkenine göre ise istatistiksel olarak anlamlı farklılık yoktur.

Anahtar Kelimeler
Üst-biliş, Biliş, Öğretmen Adayları

Abstract
The purpose of this study is to examine the metacognition of teacher candidates according to the variables of gender, department, academic average and order of preference. The method of the research is the scanning method, one of the quantitative research types. The work universe of the research consists of teacher candidates studying at the education faculty of a state university in the Mediterranean Region. The sample consists of 246 people who voluntarily participated in the study and were determined by simple random sampling technique. Data were collected with the metacognitive scale. In analysis of data, Independent groups t test, One Way Analysis of Variance, Post-Hoc. and Kruskall Wallis analyzes were used. According to the results of study, a significant difference were found in favor primary school and science teacher candidate according to the department and in favor 1 – 5 and 6 – 10 according to the order of preference variables. There were no statistically significant difference in terms of gender and academic average variables.

Keywords
Metacognition, Cognition, Pre-Service Teachers

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri