Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ŞEYHÜ’L-ISLÂM YAHYÂ DİVÂNI’NDA SÖZ VARLIĞI
(VOCABULARY OF SHEYHU’L-ISLAM YAHYA )

Yazar : Mustafa Levent YENER    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 53
Sayfa : 171-181
535    406


Özet
Konuşulduğu coğrafyanın büyüklüğü ve bunun sonucunda kurduğu siyasi ve kültürel ilişkilerin etkisinde birçok sözcük Türkçeye alıntılanmıştır. Bu alıntı sözcükler, söz varlığında etkin olarak kullanılmıştır. Özellikle 11. yüzyılda Türklerin İslâm’a kitleler halinde geçmeye başlamasıyla Türkler, Arap ve Fars edebiyatından etkilenerek eserler vermeye başlamış, Türklerin İslâm’ı öğrenmesi için öğretici eserler üretmiş, Kur’an tercümeleri yapmışlardır. Bu çalışmada 17. yüzyıl şairlerinden Şeyhü’l-islâm Yahyâ Divanı’nın söz varlığı alıntı ve yerli sözcükler açısından değerlendirilecektir. Bu değerlendirmeden elde edilen sonuçlar, ilk dönem İslamî eserlerle karşılaştırılacak geçen altı yüzyılda ödünç sözcüklerin yazı dilindeki yeri ve oranı belirlenecektir.

Anahtar Kelimeler
Şeyhü’l-islâm Yahyâ, divan, söz varlığı, alıntı sözcükler, sözcük türleri

Abstract
Many words have been borrowed in Turkish under the influence of the size of the geography in which it is spoken and the political and cultural relations it establishes as a result. These quoted words have been used effectively in vocabulary. Especially in the 11th century, when the Turks began to migrate to Islam, the Turks started to produce works influenced by Arabic and Persian literature, produced instructive works for the Turks to learn Islam and made translations of the Qur'an. In this study, the vocabulary of Shayhu'l-ıslam Yahya’s Divân, which is written in the 17th century, will be evaluated in terms of borrowings and native words. The results obtained from this evaluation will be compared with the early Islamic works and the place and proportion of loan words in the written language of the last six centuries will be determined.

Keywords
Shayhu'l-ıslam Yahya, divan, vocabulary, borrowings, parts of speech

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri