Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DİJİTAL ÇAĞ MÜZİK ÖĞRETMENLERİ VE ÖĞRENCİLERİNİN NİTELİKLERİ

QUALIFICATIONS OF DIGITAL AGE MUSIC TEACHERS AND STUDENTS

DİJİTAL ÇAĞ MÜZİK ÖĞRETMENLERİ VE ÖĞRENCİLERİNİN NİTELİKLERİ

 
Yazar : Ayça AVCI  & Tekin DOĞAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 53
Sayfa : 132-154
DOI Number: :
Cite : Ayça AVCI & Tekin DOĞAN, (2020). DİJİTAL ÇAĞ MÜZİK ÖĞRETMENLERİ VE ÖĞRENCİLERİNİN NİTELİKLERİ. Route Education and Social Science Journal , 53, p. 132-154. Doi: 10.17121/ressjournal.2740.
1238    849


Özet
Araştırmada doküman tarama yöntemi kullanılarak ISTE, P21, EnGauge, OECD, ETS kurum ve kuruluşları ile Koening tarafından ortaya konulan dijital çağ öğrenci nitelikleri ve ISTE, UNESCO, NETP, MEB, TEDP, TED kurum ve kuruluşların ortaya koydukları dijital çağ öğretmenlerine ilişkin nitelikler taranmıştır. Devamında betimsel analiz yöntemi kullanılarak dijital çağ müzik öğrencilerinin ve öğretmenlerinin başarılı olarak görülmeleri için gerekli olan nitelikler belirlenmiştir. Öğrencilerin niteliklerinin öğretmenlerin yeterliliklerini belirlediği esasından yola çıkılarak önce dijital çağ müzik öğrencilerinin nitelikleri tespit edilmiştir. Daha sonrasında dijital çağ müzik öğretmeni nitelikleri ortaya konulmuştur. Ortaya konulan sonuçlara göre dijital çağ müzik öğrencilerinde olması gereken nitelikler “1-Dijital teknolojiyi etkin kullanarak öğrenebilme, 2-Dijital vatandaş olarak haklarını bilme, 3-Dijital içerik üretebilme, 4-Yaratıcı Tasarımcı, 5-Dijital çözümler bulma, 6-Gelişmiş İletişimci,7-Küresel İşbirlikçi” olarak belirlenmiştir. Dijital çağ müzik öğretmeni nitelikleri de “1-Teknolojiyi takip eden sürekli öğrenen olma, 2-Lider olma, 3-Vatandaş olma, 4-İşbirlikçi olma, 5-Tasarımcı olma, 6-Dijital Teknoloji alanında kolaylaştırıcı olma, 7-Öğrencilerin dijital teknoloji yeterliklerini analiz edebilme” olarak tespit edilmiştir. Ortaya çıkan bu tabloya göre dijital çağ müzik öğrencilerinin dijital teknolojilerde müziklerine yer bulabilmeleri adına müzik öğretmenlerinin “dijital göçmen” olmaktan çıkarak “dijital yerlilere” ulaşmaya gayret etmeleri gerekmektedir. Bu doğrultuda da müzik öğretmenlerinin gerek mesleki eğitim aldıkları okullarda gerek ise kişisel yaşamlarında dijital teknolojilere ve pedagojik teknolojilere eğilmeleri ve hâkim olmaları gerektiği önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler
Dijital, müzik eğitimi, öğretmen, öğrenci.

Abstract
Using the document scanning method, the digital age student qualities revealed by ISTE, P21, EnGauge, OECD, ETS institutions and organizations and Koening and the qualities related to the digital age teachers presented by ISTE, UNESCO, NETP, MEB, TEDP, TED institutions and organizations were scanned. Later on, using the descriptive analysis method, the qualifications required for successful digital music students and teachers were determined. Based on the principle that the qualifications of the students determine the qualifications of the teachers, the qualities of the digital age music students were first determined. Later, the qualifications of the digital age music teacher were introduced. According to the results revealed, the qualities that digital music students should have are: 1-Learning digital technology effectively, 2-Knowing their rights as a digital citizen, 3-Creating digital content, 4-Creative Designer, 5-Finding digital solutions, 6-Advanced Communicator, 7-Global Collaborator. Digital age music teacher qualifications are as follows: 1-Being a continuous learner following technology, 2-Being a leader, 3-Being a citizen, 4-Being a collaborator, 5-Being a designer, 6-Being a facilitator in the field of Digital Technology, 7-Students' digital technology competencies to be able to analyze”. According to this emerging picture, music teachers should strive to reach “digital natives” rather than being “digital immigrants” in order for digital music students to find their place in digital technologies. In this regard, it is suggested that music teachers should focus on digital technologies and pedagogical technologies in both their schools and their personal lives.

Keywords
Digital, music education, teacher, student.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri