Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


PUBLIC POLICIES ON IMPROVING CONDITIONS FOR SME GROWTH, FINANCE, AND INNOVATION

KOBİ BÜYÜMESİ, FİNANS VE İNOVASYON İÇİN İYİLEŞTİRME KOŞULLARI HAKKINDA KAMU POLİTİKALARI

PUBLIC POLICIES ON IMPROVING CONDITIONS FOR SME GROWTH, FINANCE, AND INNOVATION

 
Yazar : Emin Efecan AKTAŞ  -  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 48
Sayfa : 743-760
DOI Number: :
Cite : Emin Efecan AKTAŞ -, (2020). PUBLIC POLICIES ON IMPROVING CONDITIONS FOR SME GROWTH, FINANCE, AND INNOVATION. Route Education and Social Science Journal , 48, p. 743-760. Doi: 10.17121/ressjournal.2632.
870    741


Özet
The world economies have been in the process of globalization. Localization tendencies have also gained importance in recent years and the small and medium sized enteprises (SMEs) operating in regional scale have come to the fore. Large firms and economies of scale have been successful in the relatively crawl world from the mid-1930s to the mid-1980s. In the first half of the twentieth century, the highest level reached by the modern industry has been identified with large-scale, and it has become a fashion for governments around the world to encourage the development of heavy industry. At the beginning, the idea of "bigger is better" is valid. Afterwards, the view has gained importance that the bigger one is too ineffective, overcosting, not flexible enough and has bureaucratic obstacles, and that smaller and faster actors will succeed in a wider area. While SMEs accounted for %80 of the American enterprises in 1970, this rate reached %90 in the 90s. SMEs have a key position and significance now in Turkey as in many developed and developing countries of the world. This interest and importance generates a motivation to start this study. In this study, firstly basic information about SMEs is given. The strengths and weaknesses, needs and current positions of SMEs are examined by giving samples such as G20, the European Union countries and Turkey. Farther, the current structure and legal basis of SMEs in Turkey, explanations and evaluations related to the development process of them are focused. At the last section, some policy suggestions are made for SMEs.

Anahtar Kelimeler
SME, KOSGEB, Employment, Support, Development.

Abstract
Dünya ekonomileri küreselleşme sürecindedir. Yerelleşme eğilimleri de son yıllarda önem kazanmaktadır ve bölgesel ölçekte faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) ön plana çıkmaktadır. Büyük firmalar ve ölçek ekonomileri, 1930'ların ortasından 1980'lerin ortasına kadar nispeten yavaş büyüyen dünyada başarılı olmuştur. Yirminci yüzyılın ilk yarısında, modern endüstri vasıtası ile erişilen en yüksek seviye, büyük ölçekli olarak tanımlanmaktadır ve bu, dünyadaki hükümetler için ağır sanayinin gelişimini teşvik etmek için bir moda haline gelmiştir. Başlangıçta, "daha büyük daha iyidir" fikri geçerli idi. Daha sonraları ise, daha büyük olanın çok etkisiz, yüksek maliyetli, bürokratik engelleri olduğu, yeterince esnek olmadığı, daha küçük ve daha hızlı aktörlerin daha geniş bir alanda başarılı olacağı şeklindeki görüş önem kazanmıştır. KOBİ'ler 1970 yılında Amerikan işletmelerinin %80'ini oluştururken, bu oran 1990'larda %90'a ulaşmıştır. KOBİ'ler, günümüzde dünyanın birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de önemli bir konuma ve öneme sahiptir. Bu ilgi ve önem, bu çalışmaya başlamak için bir motivasyon oluşturmaktadır. Bu çalışmada, öncelikle KOBİ'ler hakkında temel bilgiler verilmektedir. KOBİ'lerin güçlü ve zayıf yanları, ihtiyaçları ve mevcut konumları, G20, Avrupa Birliği ülkeleri ve Türkiye gibi örnekler özelinde incelenmektedir. İlaveten, Türkiye'deki KOBİ'lerin mevcut yapısına ve yasal dayanağına, bunların gelişim sürecine ilişkin açıklamalara ve değerlendirmelere odaklanılmaktadır. Son olarak KOBİ'ler için bazı politika önerileri yapılmaktadır.In this study, firstly basic information about SMEs is given. The strengths and weaknesses, needs and current positions of SMEs are examined by giving samples such as G20, the European Union countries and Turkey. Farther, the current structure and legal basis of SMEs in Turkey, explanations and evaluations related to the development process of them are focused. At the last section, some policy suggestions are made for SMEs.

Keywords
KOBİ, KOSGEB, İstihdam, Destek, Gelişme.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri