Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE BENGÜ’NÜN DİSİPLİNER ÖZELLİK İNCELEMESİ
(CONTRIBUTION OF "BENGÜ” TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE TO THE DISCIPLINARY FIELDS )

Yazar : Yusuf AVCI    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 46
Sayfa : 632-640
304    203


Özet
Türk dil ve kültürünün buna bağlı olarak cümle yapısının nesneden çok insanı öne çıkarma özelliği, çalışmamızda bize bir yaklaşım tarzı olarak yol göstermiştir. Temel birim olan cümle içindeki bütün yapıların anlam sınırlarını ve türlerini cümlenin yargı yönü belirler. Türkçe, anlam yani yargı merkezli bir yaklaşımla sınıflandırılır, incelenir ve öğretilir. Anlama ulaşabilmek için dilin yapısının ele alınmasıyla birlikte, sosyal ve kültürel konuların eritilerek kazandırılması planlanmaktadır. Buna dil bilgisi öğretimi de dahildir. Merkeze alınan yapılandırmacı yaklaşıma göre yetiştirilecek öğretmenlerin anlamın çözümlenmesi için dizim birimden ses birime kadar dilin yapılanmasına hakim, tümdengelim yöntemiyle somuttan soyuta, kolaydan zora, açıklık gibi ilkelerden faydalanabilen öğretmenler olmaları hedefler kapsamındadır. Türkçe bir yaşama şeklidir. Bütün bu özelliklerin yanında istenilen hedefe ulaşmada bütünlüğü sağlayacak son bir özellik de yabancılara Türkçe öğretecek öğretmenin Türkçeyi yaşama şekline dönüştürmesi yani sosyal hayatında yer alacak kodları içeren özelliklere sahip olması gerekir. Bu program “Dil-Düşünce Analizi Kuramı”na uygun bir çalışmanın ihtiyacından doğmuştur. Yapılandırmacı yaklaşımın uygulanması sonucu dil bilgisi bölümüne gelinceye kadar öğrenci konuları örnekleriyle zaten kavramış olur. Gerekçelerde ifade edildiği gibi, bu üründe her ünitenin ilk bölümüne cümleyle başlanmıştır. Cümlenin yapısı ve derinliğindeki ayrıntı seviyeyi belirlemektedir. Bu sebeple, ürün ilk ünitenin ilk bölümünde bir kelimelik emir cümleleriyle dil öğretimine başlar.

Anahtar Kelimeler
Bengü, Türkçe öğretimi, dil-düşünce analizi teorisi, anlam merkezli yaklaşım, emir cümlesi.

Abstract
Turkish language and culture related with sentence structure which has the property of assertion of subject more than object has shown us a way of approach during our study. Judgment - directions of a sentence, the basic unit, determines the meaning limits of all structures and types in a sentence. Turkish is classified, analyzed and taught with meaning in another word judgment-centered approach. In order to achieve meaning, alongside with the structure of a sentence, social and cultural issues are planned to be melted and gained. This includes teaching grammar as well. According to the constructivist approach which is taken into center the teacher who is going to be trained are able to benefit the principles such as abstract with deductive method, and has the knowledge of syntax and unit for the analysis of syntax and sound unit for the analysis of the meaning are in the framework of the target. Turkish is a way of life. Besides all these features, the last property to ensure the integrity is that the teacher who will teach Turkish to foreigners should convert the Turkish into a lifestyle in another words the teacher should have the property of social life in which the codes take place. This program, which developed in need of a study in accordance with language and “Taught Analysis Theory” until the grammar section, students will have already understood the topics by examples as a result of implementation of constructivist approach. As mentioned in the statement of reasons, the first part of each unit in the product starts with sentence. The structure of the sentence and the detail of its depth determine the level of it. For this reason the first part of the first unit begins with one-worded imperative sentences.

Keywords
Bengü, Turkish language teaching, analysis of the theory of language and thought meaning-based appro

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri