Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ENDÜSTRİ 4.0 SÜRECİNDE TASARIMDA DÖNÜŞÜM
(TRANSFORMATION IN DESIGN IN THE INDUSTRY 4.0 PROCESS )

Yazar : Mustafa MAYDA    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 45
Sayfa : 898-905
175    117


Özet
Tasarım alan olarak dijitalleşmenin ana unsurlarından biri olarak görülebilir. Tasarım kavramı iletişim biçimi olarak düşünüldüğünde ise, insanın günlük yaşamında temas etmediği alan yok gibidir. Bu çalışmada tasarım kavramı tarihsel süreç içerisinde insan yaşamına temas ettiği noktalardaki dönüşümü incelenmeye çalışılmıştır. Bu dönüşüm yine ekonomi tarihi bakımından sanayi devrimleri süreçlerinde ele alınarak, tasarımın kavramsal, teori ve uygulama alanlarındaki dönüşümü analiz edilmeye çalışılmıştır. Bilgi çağımızda teknolojik ilerlemenin özellikle görsel kültürün gelişmesine ve dönüşmesine etkisinin büyük olduğu görülebilir. Sanal dünyadaki bilginin dolaşım hızı ve etki derinliği kültürler arası etkileşimi de dönüştürmektedir. Özellikle görselliğin her alanda bireye indirgenmesinin, dijitalleşme kavramının da bireyselliği önceleyen bir pozisyona gelmesini sağladığı düşünülebilir. Artık hizmet veya bilgi sunumu kişiye özel tasarlanmakta ve bireysellik ön plana çıkartılmaktadır. Bu durum Endüstri 4.0 sanayi devriminin ana bileşeni olarak görülebilir. Sanat, Kültür, Ekonomi, İletişim Modelleri ve yaşam tarzlarının artık daha çok bireye odaklı şekilde organize edildiği, dijitalleşmenin ise tamamen insan odaklı bir kavram haline dönüştüğü düşünülebilir. Tasarım kavramının dijitalleşme sürecinin hızlı değişiminde nasıl bir pozisyon alacağı, insan hayatına Endüstri 4.0 sürecinde hangi noktalardan temas edeceği bu araştırmanın ana konusunu oluşturmaktadır. Bu konu araştırılırken tarihsel süreç içerisinde sanayi devrimleri incelenerek, tasarım kavramının bir sanat dalı olarak bu sanayi devrimleri süreçlerindeki insan ile olan ilişkisi ele alınmaya çalışılmıştır. Tasarımın bir sanat dalı olarak sanayiye uyumlanması, “bireye özgü tasarım” olgusunun teknoloji ile beraber insan yaşamına ne gibi etkisinin olacağı çeşitli örnek ve analizlerle açıklanmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Tasarım, Dijitalleşme, Endüstri 4.0, Görsel Kültür, Bireysellik

Abstract
The design area can be seen as one of the main elements of digitalization. When the concept of design is considered as a form of communication, it seems that there is no space that people do not touch in their daily life. In this study, the concept of design has been tried to be examined in the point of contact with human life in the historical process. This transformation has also been tried in the process of industrial revolutions in terms of economic history, and the transformation of design into conceptual, theory and application areas has been tried to be analyzed. It can be seen that the effect of technological progress in the information age, especially visual culture development and transformation, is great. The speed of movement and depth of influence of knowledge in the virtual world is also transforming the intercultural interaction. Especially, it can be thought that the reduction of your visual perception to individual users in every field, the concept of digitalization, enables you to come to a position that emphasizes individuality. Now the service or information presentation is specially designed for the individual and the individuality is brought to the forefront. This can be seen as the main component of the Industrial 4.0 industrial revolution. It can be thought that Art, Culture, Economy, Communication Models and lifestyles are now more or less individual oriented, and digitalization has become a completely human oriented concept. How the design concept will take a position in the rapid change of the digitization process and what points will contact the human life in the process of the Industry 4.0 process constitutes the main theme of this research. While investigating this subject, in the historical process, the industrial revolutions have been examined and the relation of the design concept with the people of these industrial revolutions has been tried as an art branch. It has been tried to explain the effect of design as an art branch to industrialization, "individual design" as well as the effect of technology on human life with various examples and analyzes.

Keywords
Design, Digitalization, Industry 4.0, Visual Culture, Individuality

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri