Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DERSTE TEKNOLOJİ KULLANIMINA YÖNELİK EĞİLİMLERİ VE MOBİL ÖĞRENMEYE KARŞI TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN UNIVERSITY STUDENTS' TENDENCIES FOR TECHNOLOGY USE IN COURSE AND ATTITUDES TOWARDS MOBILE LEARNING )

Yazar : Ahmet UYAR  & Akın KARAKUYU  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 45
Sayfa : 960-970
250    168


Özet
Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin derste teknoloji kullanımına yönelik eğilimlerinin mobil öğrenmeye olan tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Çalışma Akdeniz bölgesindeki bir devlet üniversitesinde öğrenim gören 329 öğrenci ile yürütülmüştür. İlişkisel tarama modelinin kullanıldığı çalışmada veriler Günüç (2013) tarafından geliştirilen “Derste Teknoloji Kullanımına Yönelik Eğilim Ölçeği” ve Çelik(2013) tarafından geliştirilen “Mobil Öğrenme Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Çalışmanın verilerinin analizinde; Pearson Kolerasyon, Basit Doğrusal Regresyon ve Ki-Kare analizi kullanılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre; üniversite öğrencilerinin derste teknoloji kullanımına yönelik eğilimleriyle mobil öğrenme yönelik tutumları arasında orta düzeyde, pozitif yönde anlamlı ilişkinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Regresyon analizi sonucunda öğrencilerin derste teknoloji kullanımına yönelik eğilimlerinin mobil öğrenmeye karşı tutumlarındaki varyansın %34.1 ‘ini açıkladığı tespit edilmiştir. Ayrıca öğrencilerin; akıllı telefonu günlük kontrol etme sıklığı ile cinsiyet arasında anlamı ilişkinin olmadığı, akıllı telefonu günlük kontrol etme sıklığı ile akıllı telefon kullanma süresi arasında anlamlı ilişkinin olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Mobil öğrenme, Teknoloji, Derste teknoloji kullanımı.

Abstract
The purpose of this study is to examine the relationship between the university students’ tendency technology use in lesson and mobile learning. The study was conducted with 329 students studying at a public university in the Mediterranean region. This study is a study of relational screening model. Mobile learning attitude scale developed by Çelik (2013) and tendency scale for technology use in course developed by Günüç (2013) were used to collect data. Pearson correlation, simple linear regression and chi-square analysis were used for data analysis. According to the results of the study; It is concluded that there is a middle level, positive way, significant relationship between the attitudes of university students towards technology use and their attitudes towards mobile learning. As a result of the regression analysis, it was determined that the tendency of university students to use technology in the course explained 34.1% of the variance in their attitudes towards mobile learning. In addition, students were found that there was no significant relationship between the frequency of smart phone daily checking and gender, and there was a significant relationship between the frequency of smart phone daily checking and smart phone use time.

Keywords
Mobile learning, Technology, Technology use in course.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri