Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ANADOLU KONUTUNDA BAŞODA VE GELİN ODASI KARŞILAŞTIRMASI

COMPARISON OF THE BAŞODA AND BRIDE’S ROOM IN ANATOLIAN HOUSING

ANADOLU KONUTUNDA BAŞODA VE GELİN ODASI KARŞILAŞTIRMASI

 
Yazar : Hicran Hanım HALAÇ  & Büşra SAĞLAM DORUK  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 43
Sayfa : 13-28
DOI Number: :
Cite : Hicran Hanım HALAÇ & Büşra SAĞLAM DORUK, (2019). ANADOLU KONUTUNDA BAŞODA VE GELİN ODASI KARŞILAŞTIRMASI. Route Education and Social Science Journal , 43, p. 13-28. Doi: 10.17121/ressjournal.2431.
1251    1335


Özet
Kültürel birikimimizin en önemi yansımalarından olan Anadolu konutu, çadır kültürü ile birlikte geleneksel aile yapısı etkisiyle var olmuştur. Anadolu konutunun en önemli belirleyici mekanlarından olan oda, ailenin ihtiyaçları doğrultusunda şekillenmiş, her bir oda bir ailenin ihtiyaçlarına cevap verebileceği şekilde düzenlenmiştir. Anadolu konutunda mahremiyeti sağlamak ve misafir ağırlamak için düzenlenen evin en özenli odalarından biri başoda iken bir diğeri de evlenen çocuk için düzenlenen, bir nevi çeyiz görevi gören gelin odalarıdır. Geçmişten günümüze varlığını az da olsa korumuş ancak araştırmalarda yeterince yer bulamamış gelin odası kavramının başoda ile karıştırılması, kültürel varlığımızın kaybolmasına sebep olmaktadır. Çalışmada, Anadolu konutunda var olan gelin odası ve başoda oluşumlarını araştırmak amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda, Anadolu konutunda oda kavramı tanımlanmış, konuttaki özellikli odalardan başoda ile gelin odalarının mimari ve süsleme özellikleri üzerinde durulmuş, bu iki odanın karşılaştırması yapılmıştır. Anadolu’da var olan nitelikli konut örneklerinden başoda ve gelin odası örnekleri ile konunun somutlaştırılması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Anadolu konutu, çadır, oda, başoda, gelin odası.

Abstract
Anatolian housing, which is one of the most important reflections of our cultural accumulation, has existed with the influence of traditional family structure together with tent culture. The room, which is one of the most important determinants of Anatolian housing, is shaped in line with the needs of the family and each room is arranged in such a way that it can meet the needs of a family. One of the most elaborate rooms of the house organized to provide privacy and to host guests in anatolian housing is the başoda and while the other one is the bride's rooms, which serve as a dowry and organized for the married child. The fact that the concept of a bridal room, which has preserved its existence from the past to the present but has not found enough space in the researches, is confused with the başoda, causes the loss of our cultural existence. In this study, it is aimed to investigate the formations of the bride's room and the başoda in Anatolian housing. Accordingly, the concept of rooms in Anatolian residence was defined, the architectural and decorative features of the bridal rooms and the başoda were emphasized from the featured rooms in the residence, and the comparison of these two rooms was made. It is aimed to embody the subject with examples of high-quality housing in Anatolia, the başoda and bridal room samples.

Keywords
Anatolian housing, tent, room, başoda, bridal room.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri