Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÇOCUK EDEBİYATI ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: BİR DURUM ÇALIŞMASI

TURKISH TEACHERS’ OPINION ABOUT CHILDRENS’ LITERATURE PRODUCTS: A CASE STUDY

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÇOCUK EDEBİYATI ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: BİR DURUM ÇALIŞMASI

 
Yazar : Dilek CERAN  - Emrah ÖZGÜL-Derya YILDIZ - Kübra ALTUN & Ayşe Nur DAĞ  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 44
Sayfa : 851-860
DOI Number: :
Cite : Dilek CERAN - Emrah ÖZGÜL-Derya YILDIZ - Kübra ALTUN & Ayşe Nur DAĞ, (2019). TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÇOCUK EDEBİYATI ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: BİR DURUM ÇALIŞMASI. Route Education and Social Science Journal , 44, p. 851-860. Doi: 10.17121/ressjournal.2403.
1264    806


Özet
Bu araştırmada Türkçe öğretmenlerinin çocuk edebiyatı ürünleri ile ilgili görüşlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Türkçe öğretmenlerinin sıklıkla tavsiye ettikleri yerli ya da yabancı çocuk edebiyatı eserleri, bu eserleri seçerken dikkat ettikleri ölçütler, öğretmenlerin takip ettikleri çocuk edebiyatı yazarları ve çocuklar tarafından okunan eserlerle ilgili yaptıkları değerlendirme çalışmaları temalar oluşturularak incelenmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemi içerisinde durum çalışması deseni uygulanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Antalya ili Gazipaşa ilçesinde görev yapan 20 Türkçe öğretmeni oluşturmaktadır. Türkçe öğretmenleri ile yarı yapılandırılmış form kullanılarak yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler, içerik analizi yaklaşımıyla değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre Türkçe öğretmenlerinin iyi bir çocuk edebiyatı ürününde içerik özelliklerini önemsedikleri; yerli çocuk edebiyatı yazarlarını beğenmelerine rağmen yabancı çocuk edebiyatı ürünlerini daha çok tavsiye ettikleri, güncel çocuk edebiyatı ürünlerini internet yoluyla takip ettikleri ve kitapların değerlendirilmesinde anlatım, özet ve soru-cevap etkinliklerini sıklıkla kullandıkları sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen sonuçlar alanyazındaki çalışmaların sonuçları doğrultusunda tartışılmış ve çalışma sonucunda çeşitli öneriler ifade edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Çocuk edebiyatı, Türkçe öğretmeni, nitel araştırma.

Abstract
In this study, it is aimed that Turkish teachers have opinions about children's literature products. Turkish teachers reviewed the content of the children's literature products they recommended, the criteria they took care of when choosing these products, the children literature writers they followed and the works they read about their children. Qualitative research method in research. The study group of the research consists of 20 Turkish teachers working in Gazipaşa district of Antalya province in 2018-2019 academic year. Semi-structured form face-to-face interviews were conducted with Turkish teachers. The data obtained from the study were evaluated with the content analysis approach. According to the results of the research, it is seen that Turkish teachers give importance to content oriented in a good children's literature product; Although they liked the writers of the local children's literature, they found that they recommended more about foreign children's literature, followed the current children's literature over the internet and used narration, narration and question-answer activities in the evaluation of the books. The achieved results are explained in the literature.

Keywords
Childiren’s literature, Turkish teacher, qualitative research.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri