Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE ANA DİLİ URDUCA OLAN ÖĞRENİCİLERİN TEMEL SEVİYE (A1) YAZMA SORUNLARI: ERSEM ÖRNEĞİ

WRİTİNG PROBLEMS AT THE A1 LEVEL URDU SPEAKİNG STUDENTS FACE İN TEACHİNG TURKİSH AS A FOREİGN LANGUAGE: A SAMPLE OF ERSEM

TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE ANA DİLİ URDUCA OLAN ÖĞRENİCİLERİN TEMEL SEVİYE (A1) YAZMA SORUNLARI: ERSEM ÖRNEĞİ

 
Yazar : Mesut GÜN  & Emre ÖZDEMİR  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 42(3)
Sayfa : 35-45
DOI Number: :
Cite : Mesut GÜN & Emre ÖZDEMİR, (2019). TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE ANA DİLİ URDUCA OLAN ÖĞRENİCİLERİN TEMEL SEVİYE (A1) YAZMA SORUNLARI: ERSEM ÖRNEĞİ. Route Education and Social Science Journal , 42(3), p. 35-45. Doi: 10.17121/ressjournal.2402.
1111    825


Özet
Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi alanında yapılan çalışmaların nicelik ve niteliğinde son yıllarda artış gözlenmektedir. Aynı zamanda kültür kodumuz ve kültür taşıyıcımız olan Türkçenin yurt içi ve yurt dışında en iyi ve doğru yöntemlerle öğretilmesi ülkemizin dünyada daha doğru anlaşılması için önem arz etmektedir. Bunun gerçekleşebilmesi için mevcutlardan daha iyi Türkçe öğretim setleri ve müfredatları geliştirilmesi yanında daha nitelikli öğretim elemanları yetiştirilmesi ve Türkçe öğrenen farklı milliyetlerdeki öğrencilerin dil yanlışlarının, yaşadıkları çeşitli zorlukların daha ayrıntılı bir şekilde belirlenmesi gerektiği söylenebilir. Bu çalışmada ana dili Urduca olan öğrencilerin temel seviyede karşılaştıkları yazma sorunlarının belirlenmesi ve bunlara çözüm önerilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada doküman analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın verilerine ulaşabilmek için Kayseri ERSEM’de eğitim gören ve ana dili Urduca olan A1 seviye öğrencilerinin yazılı sınav belgeleri öğretim elemanları ve alan uzmanlarının görüşlerinden de yararlanılarak değerlendirilmiştir. Çalışma sonunda; söz konusu öğrencilerin yazım yanlışları dikkate alınarak oluşturulan tablolardaki yazım yanlışları üzerinde durulmuş, belirlenen yanlışların çözümüne yönelik öneriler; alan yazındaki benzer araştırmalar da dikkate alınarak geliştirilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi, A1 seviye yazma sorunları, Urduca, Ersem

Abstract
In recent years it has been observed that there is an increase in quality and quantity of the studies of teaching Turkish as a foreign language. At the same time, teaching Turkish which is our culture code and carrier, with the best and correct methods at home and abroad is very important to make our country more understandable in the world. In order to do that, it can be said that there is a need for, developing teaching Turkish language sets and syllabuses better than the present ones, along with educating more qualified instructors and specifying the language mistakes and also the various difficulties that the students from other nations has, in a more detailed way.It is intented to identify the writing problems the students who are native speakers of Urdu face and to develop solutions for them. In this research document analysis technique has been used. In order to access the data of the research, the writing exam papers of native speakers of Urdu who has been educated at Kayseri ERSEM were evaluated by the instructors and also the field experts. At the end of the study: we emphasized on the spelling mistakes which these students made and the solution suggestions to these identified mistakes were tried to be developed taking into consideration the similar studies in this field.

Keywords
Teaching Turkish as a foreign language, A1 level writing problems, Urdu, Ersem

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri