Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÖĞRETMENLERİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMENLİĞİ KONUSUNDA YÖNETİCİLERİN VE ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİ
(THE OPINIONS OF TEACHERS AND ADMINISTRATORS ABOUT TEACHERS’ ASSIGNMENTS AND RELOCATION REGULATION )

Yazar : Resul AĞIRTAŞ  - Yüksel SAVUCU - Mustafa KARADAĞ & İmam Bakır ARABACI  
Türü :
Baskı Yılı :
Sayı :
Sayfa :
8740    1837


Özet
Araştırmanın amacı, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 06.05.2010 tarih ve 27573 sayılı öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmenliği ile ilgili öğretmenler ve yöneticilerin görüşlerini belirlemektir. Araştırma grubu, Diyarbakır, Malatya ve Elazığ illerinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda görev yapan toplam 60 öğretmen ve yönetici oluşturmaktadır. Araştırmada Yıldırım ve Şimşek tarafından geliştirilen (2008) betimsel tarama modeli olan nitel araştırma desenlerinden “Durum Çalışması Yaklaşımı” kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak ise yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmış ve verilerin içerik analizleri yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre; birçok öğretmen ve yöneticinin özlük haklarını çok iyi bilmedikleri anlaşılmıştır. Ayrıca öğretmen ve yöneticiler, tayin ve yer değiştirme yönetmenliğinin adil olmadığı ve mağdur edildikleri yönünde görüş bildirmişlerdir. Ancak bazı uygulamaların kısmende olsa kabul edilebilir olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
öğretmen, yönetici, atama, yer değiştirme

Abstract
The purpose of the study was to describe the opinions of teachers and administrators about teachers’ assignments and relocation regulation of Ministry of National Educationdated06.05.2010 andno.27573.The research group was consisted of 60teachers and administrators are working in Ministry of National Education from Diyarbakır, Malatya and Elazığ cities. In the study, “Case Study Approach” which is a descriptive survey model of qualitative research design was used by developed Yıldırım and Şimşek (2008). Data were collected using semi-structured interview technique and were analyzed. According to the findings; it was understood that many teachers and administrators do not know very well of their personal rights. Furthermore, teachers and administrators expressed that it is not fair and they are become aggrieve. However, it was observed that some applications have been acceptable partially.

Keywords
teacher, administrator, assignment, relocation

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri