Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


FARKLI BRANŞLARDA AMATÖR SPORCULARIN ANTRENMAN SONRASI SOLUNUM VE DOLAŞIM SİSTEMLERİNDE OLUŞAN ADAPTASYONLARIN KARŞILAŞTIRILMASI

COMPARING WITH ADAPTATIONS THAT OCCUR IN RESPIRATORY AND CIRCULATION SYSTEMS AFTER TRAINING OF THE AMATEUR ATHLETES IN DIFFERENT BRANCHES

FARKLI BRANŞLARDA AMATÖR SPORCULARIN ANTRENMAN SONRASI SOLUNUM VE DOLAŞIM SİSTEMLERİNDE OLUŞAN ADAPTASYONLARIN KARŞILAŞTIRILMASI

 
Yazar : Hüseyin N. ÖZALTAŞ  - Yüksel SAVUCU & A. Kerim HAMZAOĞULLARI  
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 4
Sayfa : 50-72
DOI Number: :
Cite : Hüseyin N. ÖZALTAŞ - Yüksel SAVUCU & A. Kerim HAMZAOĞULLARI, (2015). FARKLI BRANŞLARDA AMATÖR SPORCULARIN ANTRENMAN SONRASI SOLUNUM VE DOLAŞIM SİSTEMLERİNDE OLUŞAN ADAPTASYONLARIN KARŞILAŞTIRILMASI. Route Education and Social Science Journal , 4, p. 50-72. Doi: 10.17121/ressjournal.235.
7088    4920


Özet
Bu çalışmanın amacı; farklı branşlardaki amatör erkek sporcuların 12 haftalık antrenman dönemi boyunca solunum, dolaşım ve vücut kompozisyonu parametrelerinde meydana gelen değişikliklerin belirlenmesi ve birbirleriyle karşılaştırılmasıdır. Çalışmaya 17-24 yaş arası futbol, basketbol, voleybol, atletizm ve taekwondo branşında aktif spor yapan 34 denek katılmıştır. Deneklerin antrenman öncesi ve sonrası bazı solunum ve dolaşım parametreleri ölçülmüş ve veriler Wilcoxon testi ve Kruskall Wallis testi ile 0.05 anlamlılık seviyesinde değerlendirilmiştir. Antrenman sonrası futbolcuların, basketbolcuların, voleybolcuların ve atletlerin bazı solunum ve dolaşım parametrelerinde anlamlı değişiklikler meydana gelirken taekwondocuların solunum parametrelerinin hiçbirinde anlamlı fark gözlenmemiştir. Sonuç olarak, parametrelerdeki bazı anlamlı farklarla birlikte branşlar arasında da farklı sonuçlar görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
amatör sporcu, antrenman, solunum, dolaşım, vücut kompozisyonu

Abstract
The aim of the research was to determine the changes that occur in respiration, circulation and body composition parameters and to be compared with each other of amateur athletes belongs to different branches. 34 active athletes who aged between 17 and 24 in football, basketball, volleyball, running and taekwondo participated into the research. Data were evaluated at meaningfulness with level of 0.05 via students’ “t” test, Wilcoxon, and Kruskall Wallis test. While respiration and circulation parameters of football players, basketball players, volleyball players and athletics had meaningful differences taekwondo players had no meaningful difference. As a result, some meaningful differences in parameters with different outcomes were seen among the branches.

Keywords
amateur athlete, training, respiration, circulation and body composition

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri