Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SPOR EĞİTİMCİLERİNİN KULLANDIKLARI ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNİN KÜMELEME ANALİZİ İLİ DEĞERLENDİRİLMESİ (ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ)

CLUSTER ANALYSIS AND EVALUATION OF TEACHING METHODS USED BY SPORTS EDUCATORS (THE CASE OF THE PROVINCE OF ELAZIG)

SPOR EĞİTİMCİLERİNİN KULLANDIKLARI ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNİN KÜMELEME ANALİZİ İLİ DEĞERLENDİRİLMESİ (ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ)

 
Yazar : Talha MURATHAN  - Oktay KAYA - Fatih MURATHAN & Mustafa KOÇ  
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 4
Sayfa : 194-206
DOI Number: :
Cite : Talha MURATHAN - Oktay KAYA - Fatih MURATHAN & Mustafa KOÇ, (2015). SPOR EĞİTİMCİLERİNİN KULLANDIKLARI ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNİN KÜMELEME ANALİZİ İLİ DEĞERLENDİRİLMESİ (ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ). Route Education and Social Science Journal , 4, p. 194-206. Doi: 10.17121/ressjournal.231.
9867    4879


Özet
Bu çalışmada; beden eğitimi öğretmenleriyle, antrenörlerin demografik ve mesleki özellikleri incelenmiş olup, öğretim yöntemlerine göre bu meslek gruplarında farklılığın olup olmadığı araştırılmak istenmiştir. Araştırmanın Evrenini Spor Eğitimcileri oluşturmuştur. Örneklemini ise 2010– 2011 yılında Elazığ ilinde aktif görev yapan, 178 Beden Eğitimi öğretmeni ile 243 Antrenör oluşturmuştur. Araştırmada Spor Eğitimcileri gruplar halinde sınıflandırılarak, Araştırmaya katılan Spor Eğitimcilerinin meslek ve diğer değişkenlere göre demografik dağılımları arasındaki ilişkinin (p<0.05) düzeyinde anlamlı olup olmadığı incelenmiştir. Spor Eğitimcilerini Öğretim Yöntemlerine göre kümelenme eğilimlerini belirlemek amacı ile kullandıkları öğretim yöntemlerine ilişkin, her değişkenin hangi değişkenler tarafından açıklandığı ve hangi değişken kümesinde yer aldığını saptamak amacıyla çok değişkenli istatistiksel yöntemlerden “Kümeleme Analizi Yöntemlerinden” “İki Aşamalı Yöntem” seçilmiş olup, kümeleme kriteri olarak “Schwarz’ın Bayesian Kriteri” (BIC) seçilmiştir. Araştırmaya katılan Spor Eğitimcilerinin Mesleğe göre gösterdikleri dağılımı kümeleme analizi yöntemlerinden “K-means cluster” K-ortalamalı kümeleme analizi ile karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak, Spor Eğitimcilerinin yaygın olarak kullandıkları öğretim yöntemleri belirlenmiş, meslek gruplarının kümelenme tabakaları ortaya konulmuştur. Spor eğitimcilerinin kullandıkları öğretim yöntemlerinin mesleğe, yaşa, eğitim durumuna göre anlamlı farklılıklar gösterdiği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Spor eğitimcisi, öğretim yöntemi, kümeleme analizi

Abstract
In this study, with physical education teacher, demographic and profession qualities of trainers were studied and it was wanted to search if there was any difference in this occupation groups according to education methods. Sport educators constituted the sampling group the universe of investigation and, 178 physical education teachers and 243 trainers that worked actively in Elazığ in 2010-2011 formed. In this study, sport educators were classified in to groups and then it was studied to determine whether there was any meaningful level between demographic distribution of sport educators according to occupation and other variables. Also, in this study, with the aim of determining the clustering tendencies of sport educators according to their education methods, the methods they used were tried to explain. Also, to determine variable cluster in which they took part in, 2 gradual method, a method of Clustering analysis method, was chosen and then Bayesian criteria of Schwarz (BIC) was chosen as a Clustering Criteria. The distribution of sport education that took part in this study was compared with one of the Clustering Analysis, “K-means cluster” K- averaged Cluster analysis. As a result, education methods were used widely by sport educators and were identified, then clustering classes of occupation groups were determined. Also it was determined that; the education methods used by sport educators showed meaningful differences with respect to occupation, age and education level.

Keywords
Sport educator, education method, classifying cluster analysis.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri