Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BATUM ANTLAŞMASI’NDAN MONDROS MÜTAREKESİNE KADAR GEÇEN SÜREDE AHISKA’DAKİ FAALİYETLER

ACTIVITIES IN AHISKA FROM BATUM TREATY TO MONDROS ARMISTICE

BATUM ANTLAŞMASI’NDAN MONDROS MÜTAREKESİNE KADAR GEÇEN SÜREDE AHISKA’DAKİ FAALİYETLER

 
Yazar : Fadime TOSİK DİNÇ    
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 4
Sayfa : 347-357
DOI Number: :
Cite : Fadime TOSİK DİNÇ , (2015). BATUM ANTLAŞMASI’NDAN MONDROS MÜTAREKESİNE KADAR GEÇEN SÜREDE AHISKA’DAKİ FAALİYETLER. Route Education and Social Science Journal , 4, p. 347-357. Doi: 10.17121/ressjournal.230.
8619    4284


Özet
Ahıska bölgesi küçük hinterlandı ile beraber kadim Türk yurtlarından birisidir. Özellikle Osmanlı idaresindeyken en rahat ve huzurlu günlerini yaşamıştır. Güney Kafkasya bölgesinde Osmanlı’nın nüfuzunun kırılması ve etkisinin azalması üzerine bölge Rus Çarlığının etkisi altına girmiştir. Bu gelişmeye paralel olarak bölgenin Müslüman Türk ahalisinin de sıkıntılı devirleri başlamıştır. 1917’deki Bolşevik İhtilali başlangıçta gerçek niyetini gizleyerek “halklara özgürlük” vaat etmiş, birçok halk gibi bu vaat Ahıskalılara umut vermiştir. Ahıska Türkleri kendilerini toparlamaya ve milli teşkilatlarını oluşturmaya girişmişlerdir. Bu çabaları yanında asıl amaçları da Osmanlı Devleti ile ilhak yolu ile bütünleşmek olmuştur. Ancak 1918-1921 yılları arasında bu hedefe ulaşmak için gerçekleştirdikleri çabalar Osmanlı Devleti’nin bölgeden çekilmesi ve yıkılması üzerine sonuç vermemiştir. Gelişmeler 1921 Moskova Antlaşması ile Ahıska’nın Gürcistan’a dâhil olması ile sonuçlanmıştır. Bu çalışma arşiv belgeleri ve araştırma eserleri ışığında Ahıska Türklerinin 1917 başlarından 1918 sonlarına kadar olan süredeki mücadelelerini anlatmayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler
Ahıska, Batum Konferansı, Ahıska Hükümet-i Muvakkatası

Abstract
Including its small hinterland, Ahıska region is one of the oldest places that Turks habitated. Under the Ottoman rule, Ahıska had its most comfortable and peaceful days. The governance of the region transferred to the rule of Russian Tsardom after the crush of the Ottoman domination and the recession of its influence in South Caucasus. From then on troublesome days began for Turkish Muslim inhabitants of the region. Hiding its true purposes, the Bolshevik Revolution in 1917 promised freedom for various communities in the region. Alike most of the other communities, The Turkish Muslim inhabitants of Ahıska fostered hopes for peace and welfare. Rihgt after the revolution, Ahıskan Turks collected themselves and started to develop their national organisations. In paralel with these works, they also aimed to join up the Ottoman Empire by acquisition. The endevaors put into practice between 1918 and 1921 to realize the above purposes did not end up with success, becasue the Ottoman Empire retreated from the region and collapsed. The developments were concluded with 1921 Moscow Treaty, through which Ahıska was included in and attached to Soviet Georgia. The current study aims to recount the struggles of Ahıskan Turks from the early 1917 to late 1918 under the ligths of archival documents and research results.

Keywords
Ahıska, Batum Conference, the Provisional Governement of Ahıska

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri