Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİ DESTEKLİ MİKRO ÖĞRETİM UYGULAMALARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
(PRE-SERVICE BIOLOGY TEACHERS’ OPINIONS ON TECHNOLOGY SUPPORTED MICROTEACHING APPLICATIONS )

Yazar : Tuğba TAFLI  & Tahir ATICI  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 44
Sayfa : 789-798
292    192


Özet
Öğretmen adayların mesleklerine başlamadan önce aldıkları eğitim sürecinde öğretmenlik mesleğine yönelik hazır bulunuşuklarının iyi sağlanması gerekmektedir. Hizmet öncesi eğitimde etkili öğretmenlik becerilerini kazandırmaya ve geliştirmeye yönelik uygulanan tekniklerden birisi de mikro öğretim uygulamalarıdır. Teknoloji destekli mikro öğretim ise mikro öğretim ortamına teknolojik araç gereçlerin eklenmesiyle öğrenme ortamlarıdır. Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgilerinin geliştirilmesi kapsamında uygulanan mikro öğretim tekniği hakkındaki görüşlerinin incelenmesidir. Araştırmada nitel araştırma tekniklerinden birisi olan içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan bir devlet üniversitesinin biyoloji eğitiminde pedagojik formasyon sertifika programını başarıyla tamamlayan 39 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırma, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme dersi kapsamında 14 haftalık süreçte gerçekleşmiştir. Öğretmen adaylarının sunumlarının gerçekleştiği sırada araştırmacı tarafından video kayıtları tutulmuştur ve elde edilen kayıtlar öğretmen adayları ile sunum sonunda paylaşılarak kendilerini izlemelerine ve öz değerlendirme yapmaları sağlanmıştır. Araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşme formundan elde edilmiştir. Araştırmadan elde edilen veriler ise ATLAS.ti programında kategoriler ve kodlar oluşturularak analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre Öğretmen adaylarının video kayıtlarını izledikten sonra öz-değerlendirmeleri sonucunda elde edilen verilere göre adayların öğretmenlik becerileri ile ilgili olarak kendilerinde beğendikleri özelliklerin (f=49) beğenmedikleri özelliklere (f= 90) göre daha az vurgulandığı tespit edilmiştir. Ayrıca süreç sonunda öğretmen adaylarının mikro öğretim uygulamaları hakkındaki olumlu görüşleri (f=185) ve olumsuz görüşleri (f=15) kodlanarak analizleri yapılmıştır. Araştırma sonucunda teknoloji destekli uygulama sürecinin öğretmen adaylarının mesleki açıdan gelişim gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Mikroöğretim, Teknoloji destekli öğretim, Öğretmen adayı.

Abstract
Pre-service teachers are have to be well prepared for teaching profession at the faculties before starting their profession. Micro teaching is one of the techniques applied in pre-service education for students’ to gain and develop their effective teaching skills. Technology-supported micro-learning is the learning environment with the addition of technological tools to the micro-learning. The aim of this study is to examine the pre-service teachers' opinions about microteaching. In this research content analysis technique, which is one of the qualitative research techniques, was used. The study group consisted of 39 pre-service teachers who successfully completed pedagogical formation certificate program in biology education in one of the state university in Central Anatolia Region. The research has been applied within the scope of Instructional Technologies and Material Development course for 14 weeks. During this course video recordings were kept by the researcher during the presentations of the pre-service teachers and then the records were shared with them at the end of the presentation. After they watched their records they made their self-evaluations. The data of the study was obtained from semi-structured interview form. The data obtained from the research were analyzed by creating categories and codes in ATLAS.ti program. According to the results of the research, the data analyzed into two categories. The first one is the opinions of the pre-service teachers’ opinions about self-evaluation after watching their video recordings. The data showed that the trainees' favored characteristics (f = 49) were less emphasized than the disliked features (f = 90). The second analysis were depends on the opinions about micro teaching at the end of the applications. Pre-service teachers determined their positive opinions (f =185) and negative opinions (f =15). As a result of the research, it has been concluded that the technology supported application process has developed pre-service teachers’ professions.

Keywords
Microteaching, Technology supported instruction, Pre-service teachers.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri