Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


PAUL ELUARD’IN ŞİİRLERİNDE EVRENSELLİK VE BARIŞ

UNIVERSALITY AND PEACE IN PAUL ELUARD'S POETRY

PAUL ELUARD’IN ŞİİRLERİNDE EVRENSELLİK VE BARIŞ

 
Yazar : Makbule Sabziyeva    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 42(3)
Sayfa : 135-140
DOI Number: :
Cite : Makbule Sabziyeva , (2019). PAUL ELUARD’IN ŞİİRLERİNDE EVRENSELLİK VE BARIŞ. Route Education and Social Science Journal , 42(3), p. 135-140. Doi: 10.17121/ressjournal.2296.
1150    825


Özet
İnsanoğlu varoluşundan beri yeryüzünü, kendisini ve içinde bulunduğu doğayı sorgulamış, ona dönem dönem değişen anlamlar yüklemiştir. Arayış çabalarını halen sürdüren insanlık kendisini ifade etmenin yolunu daha çok edebiyat üzerine yoğunlaşarak bulmuştur. İnsanın gösterdiği çaba hayata anlam kazandırmak için var olmuştur. Dünyadaki gelişme ve değişmeler edebiyat dünyasına da yansımıştır. İnsanın sahip olduğu evrensel duygular koşullara göre ifade değiştirmiş fakat varlığını değiştirmemiştir. Bu değişmelerin yanında yazarlar kendilerini ifade ederken dünyadaki gelişmeleri, ortak duyguları, insanların acılarını, aşklarını ifade etme yoluna gitmişlerdir. Yazın hayatı ve sanat kendisini insanlarla yeni bir şekle sokmuş ve gerçekliğin görüntüleri çeşitlenmiştir. Edebiyatta romanın, şiirin, öykünün kapsadığı alanlar kendisini resim, tiyatro ve sinemada da yansıtmıştır. I. ve II. Dünya savaşları arasında Avrupa’da Gerçeküstücülük edebi akımı gelişti. Gerçeküstücülük, bilinç ile bilinç dışını birleştiren bir yoldu ve bu bütünleşme içinde düşsel dünya ile gerçek yaşam “mutlak gerçek” ya da “gerçeküstü” anlamında iç içe geçiyordu. Gerçeküstücülüğün kuramcısı Andre Breton için bilinçdışı, düş gücünün temel kaynağı, deha ise bu bilinçdışı dünyasına girebilme yeteneği idi. Gerçeküstücülük, aklın hiçbir denetlemesi olmadan, hiçbir töre, ahlak ve estetik baskısı altında kalmadan, insandaki iç sesin, kendi varlığının yorumu olan sanat eserlerinin çıkmasına meydan veren bir sanat anlayışıydı. Birçok sanat insanı arayışını bu edebi akımın içinde bulmakta, kendini ifade etmekteydi. Onlardan biri de Paul Eluard’dı. Bu çalışmada XX. yüzyılın ünlü şairlerinden biri olan Paul Eluard’ın yazınında evrensellik konusu ele alınacak, şairin evrensel konulara yaklaşımı eserleri üzerinden irdelenecektir.

Anahtar Kelimeler
Paul Eluard, Gerçeküstücülük, edebi akımlar

Abstract
Since the existence of mankind has questioned the earth, himself and the nature in which he lives, and he has given him changing meanings from time to time. Humanity, which is still continuing its search efforts, has found its way to express itself by concentrating more on literature. The effort of human beings exists to give meaning to life. The developments and changes in the world are reflected in the literary world. The universal emotions of man have changed expression according to the circumstances but have not changed its existence. In addition to these changes, the authors expressed themselves about the developments in the world, common feelings, human suffering and love. Literature and art have transformed itself with people and the images of reality have diversified. In literature it was expressed by the novel, poetry and story which also reflected in painting, theater and cinema. Between the I and the II World Wars, the literary movement of Surrealism in Europe developed. Surrealism was a path that unified consciousness and unconscious, and in this integration the imaginary world and real life were intertwined in the sense of “absolute truth” or “surreal”. For Andre Breton, the theorist of surrealism, the unconscious was the primary source of his imagination, and the genius was his ability to enter this unconscious world. Surrealism without any control of the mind, without any custom, moral and aesthetic pressure, it was an interpretation of the inner voice of the human being, which was the interpretation of his own existence and an understanding of art that caused the emergence of artifacts in its original meaning. Many art people find their search in this literary movement and express themselves in it. One of them was Paul Eluard. In this paper it will be discussed the literary works of Paul Eluard, one of the famous poets of the XXth century, as the subject of universality and will be examined his approach to universal issues through his works.

Keywords
Paul Eluard, Surrealism, literary movements

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri