Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DÖRDÜNCÜ SANAYİ DEVRİMİ, AKILLI KENT, YENİ İNSAN: İMKANLAR, İHMALLER VE İHTİMALLER BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRME

FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION, SMART CITY, NEW HUMAN: AN ASSESSMENT IN THE CONTEXT OF POSSIBILITIES, NEGLECTS AND PROBABILITIES

DÖRDÜNCÜ SANAYİ DEVRİMİ, AKILLI KENT, YENİ İNSAN: İMKANLAR, İHMALLER VE İHTİMALLER BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRME

 
Yazar : Enes Battal KESKİN    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 42(3)
Sayfa : 46-55
DOI Number: :
Cite : Enes Battal KESKİN , (2019). DÖRDÜNCÜ SANAYİ DEVRİMİ, AKILLI KENT, YENİ İNSAN: İMKANLAR, İHMALLER VE İHTİMALLER BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRME. Route Education and Social Science Journal , 42(3), p. 46-55. Doi: 10.17121/ressjournal.2293.
1258    848


Özet
Birinci Sanayi devrimi bugün tüm dünyada yaygınlık kazanmış olan modern kentin de ortaya çıkış sebebidir. Buhar makinesinin temsil ettiği bu devrimin peşinden gelen ikinci sanayi devriminin belirleyicisi elektriktir. Bilgisayar üçüncü sanayi devriminin simgesidir ve en büyük etkisini kentler üzerinde göstermiştir. Dördüncü Sanayi devrimi, yapay zeka dönemidir. Yapay zeka, bilgisayar programlarına anlama ve öğrenme yeteneğinin kazandırılması olarak tanımlanmaktadır. Dördüncü Sanayi Devrimi’nin ana özelliği, karar verme yetkisi olan yönetimin de makinelere devredilecek olmasıdır. Yapay zekanın kent hayatının her alanına girmesi ile beraber modern kentin akıllanacağı varsayılmaktadır. Akıllı kentler, kentlerin dijitalleşerek işlevlerinin kusursuzlaşması anlamına gelmektedir. Bu çalışmada dördüncü sanayi devrimi ve özellikleri açıklandıktan sonra, bu dönemin kentlerdeki etkileri ele alınacaktır. Akıllı kentler bağlamında dijitalleşmenin, kent hayatına getireceği fırsat ve riskler üzerinde durulacaktır. Bu süreçte, insan doğasında meydana geleceği iddia edilen değişim tartışılarak çalışma tamamlanacaktır.

Anahtar Kelimeler
Dördüncü sanayi devrimi, akıllı kent, yeni insan

Abstract
The First Industrial Revolution is the reason for the emergence of the modern city, which has become widespread all over the world today. The second industrial revolution that followed the revolution represented by the steam engine was the determinant of electricity. Computer is the symbol of the third industrial revolution and has its greatest impact on cities. The Fourth Industrial Revolution is a period of artificial intelligence. Artificial intelligence is defined as the acquisition of understanding and learning skills in computer programs. The main feature of the Fourth Industrial Revolution is that the management, which has the authority to make decisions, will be transferred to the machines. With the introduction of artificial intelligence into every area of urban life, it is assumed that the modern city will be wise. Smart cities mean the perfecting of the functions of the cities by being digitalized. In this study, after explaining the fourth industrial revolution and its features, the effects of this period in cities will be discussed. In the context of smart cities, the opportunities and risks that digitalization will bring to urban life will be emphasized. In this process, the study will be completed by discussing the alleged change in human nature.

Keywords
Fourth ındustrial revolution, smart city, new human

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri