Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


LİDERLİĞİN KISA TARİHİ VE AÇIK LİDERLİK

A BRIEF HISTORY OF LEADERSHIP AND OPEN LEADERSHIP

LİDERLİĞİN KISA TARİHİ VE AÇIK LİDERLİK

 
Yazar : Murat POLAT  & İ. Bakır ARABACI  
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 4
Sayfa : 207-232
DOI Number: :
Cite : Murat POLAT & İ. Bakır ARABACI, (2015). LİDERLİĞİN KISA TARİHİ VE AÇIK LİDERLİK. Route Education and Social Science Journal , 4, p. 207-232. Doi: 10.17121/ressjournal.229.
10831    6086


Özet
Liderlik, geçmişten günümüze sürekli hakkında farklı tartışmalar yapılan ve henüz tam olarak genelgeçer bir tanıma sahip olmayan bir kavramdır. Liderliğin her dönemde güncelliğini koruyan ve merak duyulan bir kavram olması beraberinde her dönem için ayrı araştırmacılar tarafından çeşitli liderlik teori ve yaklaşımlarının geliştirilmesine neden olmuştur. Aslında genel anlamda, liderlik, durumsallıktan doğan bir değişim ihtiyacının ürünüdür. Yani toplumsal alanlardaki her değişim sürecinin bir lider ve liderlik gerektirdiği söylenebilir. Bununla birlikte, 21. yüzyılda toplumların her alanda ve özellikle de teknolojik gelişmeler konusunda yaşadıkları büyük hızdaki ilerleme ve değişimler, günümüz liderliği adına daha yeni yaklaşımları ortaya çıkarmaktadır. Bu bağlamda temel konusu, liderlik kavramı ve çağımızda yaşanan hızlı değişimler üzerine olan bu derleme çalışmasının amacı, liderliğin tarihi ve gelişim evreleri hakkında kısa bir bilgi vermek ve bir liderlik yaklaşımı olarak açık liderliği tanıtmaktadır. Bu nedenle yurt içi ve yurt dışındaki liderlik alanyazını taranarak konuya ilişkin ulaşılan ve derlenen bilgiler başlıklar halinde düzenlenerek sunulmuş ve günümüze dair birtakım değerlendirmeler yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Liderlik, liderlik tarihi, açık liderlik

Abstract
Leadership is a concept that been debated frequently from past to the present. And leadership is not yet a fully generally accepted recognition. Therefore, research leadership and leadership have kept up to date at all times. Thus various leadership theories and approaches have been developed by researchers. In fact, in general, leadership is the product of a change needs arising from situationality. That is said that every change process requires a leader and leadership in the social sphere. However, the 21st century society is experiencing great progress and changes in speed on technology. And this situation revives to agenda the more recent theories on behalf of leadership. Consequently, the purpose of this review paper is primarily to give a brief history of leadership and developmental stages. And it introduces open leadership as a leadership approach. Therefore, the domestic and foreign publications on the subject were reviewed and assessments were made in accordance with available data.

Keywords
Leadership, history of leadership, open leadership

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri