Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


HASTANELERDE FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ ALGISI: BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ ÖRNEĞİ

PERCEPTION OF DIVERSITY MANAGEMENT IN HOSPITALS: EXAMPLE OF A UNIVERSITY HOSPITAL

HASTANELERDE FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ ALGISI: BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ ÖRNEĞİ

 
Yazar : Zekai ÖZTÜRK  - Feyziye TOMBAK - Özlem GEDİK & Selman KIZILKAYA  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 42(3)
Sayfa : 180-194
DOI Number: :
Cite : Zekai ÖZTÜRK - Feyziye TOMBAK - Özlem GEDİK & Selman KIZILKAYA, (2019). HASTANELERDE FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ ALGISI: BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ ÖRNEĞİ. Route Education and Social Science Journal , 42(3), p. 180-194. Doi: 10.17121/ressjournal.2289.
1069    827


Özet
Bu çalışma, bir üniversite hastanesinde çalışan personelin farklılıkların yönetimine ilişkin algılarının ortaya konması amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla “farklılıkların yönetimi ölçeği” nden yararlanılmıştır. Ölçeğin güvenirliğini belirlemek amacıyla Cronbach’s Alpha iç tutarlılık katsayısı değeri incelenmiş ve bu değer .96 olarak tespit edilmiştir. Bu doğrultuda, söz konusu hastanede çalışan toplam 402 kişi üzerinde anket uygulanmıştır. Uygulama sonucunda elde edilen verilerin analizinde bağımlı değişken (çalışanların farklılıkların yönetimine ilişkin algıları) ile bağımsız değişkenler (cinsiyet, yaş, medeni durum, öğrenim düzeyi, hastanedeki görev, mesleki çalışma süresi ve mevcut bölümdeki çalışma süresi) arasındaki ilişkiyi ortaya koyan Korelasyon Analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, katılımcıların farklılıkların yönetimine ilişkin algı düzeyleri ile “cinsiyet, yaş, medeni durum, öğrenim düzeyi, mesleki çalışma süresi ve mevcut bölümdeki çalışma süresi” değişkenleri arasında anlamlı bir ilişki olmadığı görülmüş olup; hastanedeki görev değişkeni arasında anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Farklılık, Farklılıkların Yönetimi, Hastanelerde Farklılıkların Yönetimi, Algı, Hastane.

Abstract
This paper was carried out to reveal the perceptions of the diversity management of university hospital staff. For this purpose, the “Diversity Management Scale” was used. In order to determine the reliability of the scale, Cronbach's Alpha internal consistency coefficient value was looked into and this value was determined as .96. In this respect, a total of 402 hospital staff were surveyed. In the analysis of the data obtained as a result of the application, Correlation Analysis was used to determine the relationship between dependent variable and independent variable. Dependent variables consist of perceptions of employees regarding the diversity management. Also independent variables consist of gender, age, marital status, education level, duty in the hospital, occupational working time and working time in the current section. As a result of the study, it was seen that there was no significant relationship between the perception levels of the participants regarding the diversity management and gender, age, marital status, education level, occupational working time and working time variables in the current department. However, a significant relationship was found between perception levels of the participants regarding the diversity management and the duty variable in the hospital.

Keywords
Diversity, Diversity Management, Diversity Management in Hospital, Perception, Hospital.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri