Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ALFA KUŞAĞI’ NIN KİMYA BİLİMİNE KARŞI ALGILARININ İNCELENMESİ: NİTEL ARAŞTIRMA
(INVESTIGATION OF ALPHA GENERATION’S PERCEPTIONS AGAINST CHEMICAL SCIENCE: QUALITATIVE RESEARCH )

Yazar : Serpil ÖZKURT SİVRİKAYA    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 42(3)
Sayfa : 246-253
303    173


Özet
Bu araştırmanın amacı Alfa kuşağının kimyaya karşı olan algılarını belirlemektir. Alfa kuşağı hakkında literatür taramasının yapıldığı araştırmada, Alfa kuşağının özellikleri ve beklentileri tanımlanmıştır. Nitel araştırma yönteminin belirlendiği araştırmada analiz yöntemi olarak içerik analizi kullanılmıştır. 6-8 yaş Alfa kuşağı öğrencilerine, “kimya nedir?” sorusu sorulmuş, öğrencilerden cevaplarını resmetmeleri istenmiştir. Araştırma katılımcıları 14 kız ve 9 erkek öğrenciyle 23 kişidir. Alfa kuşağı kimyayı resmederken renk ayrımı yapmadan bütün renkleri kullanmıştır. Alfalar kimyayı resmederken 19 ayrı şekil kullanmışlardır. Kimya genelde deney tüpü, kimyasal madde ve insan kavramları açıklanmaya çalışılmıştır. Alfalar için dijital teknoloji olmadan bir hayat düşünülemez. Eğitim sisteminde yeni reformlar gerçekleştirilmesi önerilmektedir. Sosyal ağların, sanal laboratuvar ve sanal sınıf ortamlarının öğrenme sürecine katılması ve eğitim sistemiyle bütünleştirilmesi gerekmektedir. Gelmiş geçmiş en dönüştürücü kuşak olacağı belirtilen Alfalar için eğitimin sisteminin yenilenmesi bir gerekliliktir.

Anahtar Kelimeler
Kuşak, Alfa kuşağı, Kimya, Kimya eğitimi

Abstract
The aim of this study is to determine the perceptions of Alpha generation towards chemistry. In this study, literature is researched about alpha generation, characteristics and expectations of Alpha generation are defined. In the study where qualitative research method was determined, content analysis was used as the analysis method. The Alpha generation students aged 6-8 were asked the question “What is chemistry?, and the students were asked to illustrate their answers. The research participants consisted of 14 female and 9 male students. The participants of the research were 23 female and 14 female and 9 male students. The alpha generation used all colors without distinction when depicting chemistry. The alphabets used 19 different shapes when depicting chemistry. Chemistry is generally tried to explain the concepts of test tube, chemical substance and human. A life without digital technology for the alphabet is unimaginable. New reforms in the education system are proposed. Social networks, virtual labs and virtual classroom environments should be involved in the learning process and integrated with the education system. It is a necessity to renew the education system for Alfas, which is stated to be the most transformative generation ever.

Keywords
Generation, Alpha generation, Chemistry, Chemistry education.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri