Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


YABANCILAŞTIRMA POLİTİKASININ TÜRK DİLİNİN CÜMLE YAPISINA ETKİLERİ
(THE NEGATIVE IMPACT OF FOREIGN LANGUAGES ON THE SENTENCE STRUCTURE OF TURKISH LANGUAGE )

Yazar : Yusuf AVCI    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 41(1)
Sayfa : 1006-1012
349    227


Özet
Toplumun aynası olan dil, ait olduğu toplumun değerleri, ihtiyaçları, siyasi ve dini değişimleri kültürel unsurlarıyla şekillenmekte ve gelişmektedir. Türkçede bu olumsuz etkilenmenin yansımaları dilin birçok yönünde hala tartışmaları sürdüğü gibi kendini göstermektedir. Türkçenin düşünce sistemini ve gramer mantığını göz ardı emek suretiyle yabancı emellere, farklı siyasi amaçlara hizmet eden çevreler türemiştir. Sorunun kaynağı yabancı dillerin gramer yapılarında aranmalıdır. Din değişikliğinden sonra, İslam kültürüyle birlikte Arap ve Fars dillerinin etkileri, özellikle bağlaçların bağlama edatlarının Türkçenin cümle yapısına etkisi dilimizin bu alanda gördüğü ilk olumsuz etkilerdendir. Bu etkiler devam ederken Tanzimatla birlikte, Batı dillerindeki gramer mantığı özellikle Fransızcanın gramer kalıpları Türkçenin yapı ve işleyiş özelliklerine ters düşerek etkisini göstermiştir. Bu kalıplar fiilimsilerin cümle içinde yardımcı cümle görevinde olduğunu düşündürdüğü için bazı gramercilere Türkçede “ girişik birleşik cümle” çeşidinin varlığını savundurmuştur. Ne var ki bu görüş ele alınırken, Türkçenin yapı ve işleyiş özellikleri, anlam merkezli bir dil olması, temel cümleye bağlı yardımcı cümlelerin Hint - Avrupa dil ailelerine ait bir özellik olması göz ardı edilmektedir. Türkçe şekle dayalı yapıların oluşumlarıyla incelenmeye ve değerlendirilmeye çalışılmaktadır. İç yapının dış yapıyı belirlediği bir özelliğe sahip olan Türkçeyi, bu çerçeveden incelememek, Türkçe düşünmemek, yabancı dillerin ifade, düşünüş ve şekil yapılarına göre hareket etmek dilimize vurulan en büyük darbelerden biridir. Duygu ve düşüncenin zihinde başladığı, kalıplar halinde dile yansıdığı dilbilimin gösterdiği bir gerçektir. Bu gerçek, bir dili, dolayısıyla düşünce ve kültür birliğini yok etmek için tersine işletilen bir politika haline getirilmiştir. Toplumların her alanda duydukları ihtiyaç ve değişimlerin ilk izleri kendini önce kültürel unsurlarda gösterir. Sonra da dilin iç ve dış yapısına etki eder. Söz konusu makalemizde bu olumsuz etkilerin bıraktıkları izler konusu ele alınarak sonuçlarıyla birlikte çözüm yolları ortaya konmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Değişim, gramer, cümle yapısı, dil politikası

Abstract
Language, which is the mirror of society, is shaped and developed by the values, needs, political and religious changes and cultural elements of the society to which it belongs. The reflections of this negative influence in Turkish languageman itself in many aspects of language as it stil debated. By ignoring the Turkish system of thought and grammatical logic, circles that serve foreign ambitions and different political purposes are derived. The source of the problem should be found out in grammatical structures of foreign languages. After the change of religion, the effects of Arabic and Persian languages together with Islamic culture, especially the conjuntions and the prepositions of the binding on Turkish sentence structure, are among the first negative effects of our language in this field. While these effects continued, with the Tanzimat, the grammatical logic in Western languages, especially the grammatical patterns of French ,showed its effect by contradicting the structure and functioning of Turkish. Since these structures suggest that verbs are in the duty of auxiliary sentences in the sentence, aome grammarians have supported the existence of an comğlex compound type in Turkish. However, when considering this view, the structure and functioning of Turkish language, meaning- centered language, auxiliary sentences connected to the basic sentence is a feature of Indian European language families, is ignored. Turkish is tried to be examined and evaluated with the formation of shape- based structures. It is one of the biggest blows to the Turkish language, which has a characteristic that the internal structure determines the external structure, not to examine Turkish from this framework, not to think Turkish, to act according to the expression, thinking and shape structures of foreign languages. It is a fact that emotion and thought begin in the mind, reflected in language in patterns, and that linguistics shows. This fact has been turned into a reserve-operated policy to destroy a language and thus the unity of thought and culture. The firt traces of the needs and changes of he societies in every field appear first in the cultural elements. Then it affects the internal and external structure of the language.In this article, the traces of these negative effects will be discussed and solutions will be put forward with the results.

Keywords
Change, grammar, sentences, structure, language policy.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri