Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TOKAT GOÜ TÖMER’DE TÜRKÇE ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERİN YAZIM ALANINDA YAPTIKLARI HATALAR

WRITING ERRORS OF FOREIGN STUDENTS LEARNING TURKISH AT TOKAT GOU-TOMER

TOKAT GOÜ TÖMER’DE TÜRKÇE ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERİN YAZIM ALANINDA YAPTIKLARI HATALAR

 
Yazar : Fatih YILMAZ    
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 4
Sayfa : 130-147
DOI Number: :
Cite : Fatih YILMAZ , (2015). TOKAT GOÜ TÖMER’DE TÜRKÇE ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERİN YAZIM ALANINDA YAPTIKLARI HATALAR. Route Education and Social Science Journal , 4, p. 130-147. Doi: 10.17121/ressjournal.226.
8647    5063


Özet
Yabancı dil öğretiminde temel dil becerileri (okuma, dinleme, konuşma, yazma) arasında yer alan yazma becerisi, diğer becerilere göre öğrenilmesi ve kavranması en zor beceri olarak öne çıkmaktadır. Yazma, becerisinde hataların kolaylıkla algılanıp göze çarpmasından dolayı doğru ifade gerektiren bir beceridir. Bu nedenle öğrencilerin kendilerini tam anlamıyla rahat hissetmedikleri bir beceri alanıdır. Farklı dil ailelerinden ve farklı alfabelerden gelen öğrenciler, akademik hayatlarında karşılaştıkları yazma alanlarında zorlanmaktadırlar. Bu çalışmada öncelikle temel bir dil becerisi olarak yazma üzerinde durulmuştur. Daha sonra yabancı dil olarak Türkçe derslerinde yazmanın önemi açıklanmıştır. Dil öğretimini bir standart içerisine alan Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Metni, yazma becerisini geliştirmek için düzenlenecek etkinlikler için de bir kriter olarak kullanılmalıdır. Bu çalışmanın amacı; yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerinin yazılı anlatım çalışmalarında yaptıkları yazım yanlışlarının tespit edilmesidir. Çalışmanın evrenini 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Gaziosmanpaşa Üniversitesi Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (GOÜ-TÖMER)’de Türkçe eğitimi alan Türkmenistan, Afganistan, Tacikistan ve Azerbaycan’dan gelen yabancı uyruklu 27 öğrenci oluşturmaktadır. Nitel bir araştırma olarak tasarlanan araştırmanın deseni durum çalışmasıdır. Veriler analiz edilirken; öğrencilerin yazım yanlışları; harf, noktalama, ek yazımı yanlışları ve kelime bağdaşıklığı kuramama olmak üzere 4 gruba ayrılmıştır. Değerlendirme sonunda yanlış yazılan kelimelerin doğru yazımları tespit edilerek tablo halinde sunulmuştur. Sonuç kısmında ise yazma becerisini geliştirmeye yönelik öneriler geliştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, yazma becerisi, yazım yanlışları.

Abstract
Writing skill which is one of the four language skills (reading, listening, speaking, writing) is more difficult to learn and comprehend as a foreign language. Since the errors can be seen easily in writing skill, it needs to be well written. Thus, students do not feel comfortable when they write. Students having different alphabet and different language family, have difficulty when they have an academic writing. In this study writing skill has been examined as a language skill. Later, writing skill on teaching Turkish as a foreign language has been investigated. Common European Framework of Reference has been established to develop common rules on teaching foreign languages, so this reference should be used as criteria on teaching Writing skill. The aim of the study is to determine the errors of Turkish as foreign language learners’ writing activities. The study has been applied to 27 foreign students from Turkmenistan, Afghanistan, Tajikistan and Azerbaijan studying Turkish at Gaziosmanpasa University, Turkish Language Teaching and Application Center (GOÜ-TOMER). This is a qualitative and case study. While analyzing the data, the errors have been divided into four parts: errors on alphabet, punctuation, affixion and word context. While evaluation, correct form of errors have been written in tables. Suggestions have been determined to develop writing skill.

Keywords
Teaching Turkish as a foreign language, writing skill, errors on writing.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri