Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TASARIM İMGESİ OLARAK DİL PSİKODİLBİLİMSEL VE EDİMBİLİMSEL BİR UYGULAMA

LANGUAGE AS THE IMAGE OF DESIGN AN APPLICATION PSYCHOLINGUISTIC AND PRAGMATIC

TASARIM İMGESİ OLARAK DİL PSİKODİLBİLİMSEL VE EDİMBİLİMSEL BİR UYGULAMA

 
Yazar : Ebubekir BOZAVLI    
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 4
Sayfa : 300-311
DOI Number: :
Cite : Ebubekir BOZAVLI , (2015). TASARIM İMGESİ OLARAK DİL PSİKODİLBİLİMSEL VE EDİMBİLİMSEL BİR UYGULAMA. Route Education and Social Science Journal , 4, p. 300-311. Doi: 10.17121/ressjournal.225.
7548    6205


Özet
İnsanlığın konuştuğu dil tek başına kelime, ses, dilbilgisi kurallarıyla değer kazanmaz. Dilsel birimler, dilin sahibi bireylerle ilişkileri sonucu anlamlanır. Yaşanmışlıklar sonucu edinilen tecrübelerle birey gerçekliği dilsel birimler aracılığıyla zihninde tasarlar. Söylemler bu tasarımlar aracılığıyla şekillenir, dışa vurur ve bireyin kimliğini oluşturur. Bu çalışma iletişim sürecinde zihinde kurgulanan çoğu zaman farkına varmadan ya da dikkat etmeden kullanılan söylemle ortaya çıkan dilsel yapıları çözümlemeyi ve dilin gizemli boyutu üzerinde okurda psikolinguistik ve pragmatik bir bakış açısıyla farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır. Bu farkındalıkla bilinçlenmiş bireylerin dil aracılığıyla birbirlerini daha iyi tanıyacakları, sorunları şiddet yerine dille çözmeye yönelecekleri düşünülmektedir. Bireyin söylemlerinden onun niyeti, amacı, pozitif mi negatif mi bir davranış sergilediği ve ne tür bir ruh hali içinde olduğu kolaylıkla anlaşılabilir. Bu yaklaşımla dil bir problem çözme aracına dönüşür. Araştırmanın örneklemini sosyal yaşamda farklı bağlamlardaki söylemler oluşturmaktadır. Söylemlerin çözümlenmesinde Antoine Culioli’nin sözcelem kuramıyla birlikte eleştirel söylem çözümlemesi yöntemi kullanılmış ve veriler betimsel analizle yorumlanmıştır. Dildeki her birim kullanımlarına göre farklı değerlere bürünür. Olumlu algılanan ifadeler olumsuz olumsuz algılanan ifadeler olumlu bir değer taşıyabilir. “İstemek, ümit etmek” fiilleri anlamsal boyutta negatifliği “fena” sözcüğü pozitifliği işaret edebilir. Sözceleyen özne ise dil kullanımlarında bir stratejist, manipülatör, uzlaşımcı veya kışkırtıcı olarak ön plana çıkar. Bu nitelikler dilin pragmatik özelliğinden kaynaklanmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Söylem, Sözcelem, Psikolinguistik, Tasarım, Pragmatik

Abstract
Human language spoken doesn’t improve simply with use word, sound and grammatical rules. Linguistic units fall into place as a result of interpersonal relationship. Individual designs reality in memory through linguistic units with experiences in the life. Expressions take on shape through these designs and form personal identity. This study aims to analyze the linguistic structures edited in mind in communication processes and occurred by discourse used usually without give attention and take notice of them and also to engender awareness on the reader by point of a view pragmatic and psycholinguistics about mysterious dimension of language. It is through that individual gained conscious by this awareness will recognize better each other through the medium of the language and turn to solve problems by the language instead of violence. It can understand easily from an individual's speech his intention, his purpose and if behavior exhibited is positive and negative and is in what kind of a mood. With this approach, language becomes a problem solving tool. The sample of the research consists of discourses in different contexts of social life. In the analysis of discourse, the theory of enunciation of Antoine Culioli and critical discourse analysis were used and the data were reviewed by descriptive analysis. In a language, every unit will take on different values depending on the use. Expressions perceived negatively may carry a positive value and expressions perceived positively a value negative. Verbs "want and expect” may indicate negativity in the semantic and "bad" word a dimension positive. In the use of language, the subject is a strategist, manipulator, highlighted consensual or provocative. This qualification is due to the pragmatic aspect of language.

Keywords
Discours, Enunciation, Psycholinguistics, Design, Pragmatic

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri