Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ORTAOKUL FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANLARININ ONTOLOJİK AÇIDAN İNCELENMESİ

EXAMINATION OF SECONDARY SCHOOL SCIENCE YEARLY PLANS IN VIEW OF ONTOLOGY

ORTAOKUL FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANLARININ ONTOLOJİK AÇIDAN İNCELENMESİ

 
Yazar : Abuzer AKGÜN  & HATİCE GÜLMEZ  
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 4
Sayfa : 73-89
DOI Number: :
Cite : Abuzer AKGÜN & HATİCE GÜLMEZ, (2015). ORTAOKUL FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANLARININ ONTOLOJİK AÇIDAN İNCELENMESİ. Route Education and Social Science Journal , 4, p. 73-89. Doi: 10.17121/ressjournal.223.
9139    6235


Özet
Bu çalışmanın amacı; Ortaokul 5, 6, 7, ve 8. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Ünitelerinin Ontolojik açıdan incelenmesidir. Bu amaçla öncelikle literatür ayrıntılı bir şekilde araştırılmış ve bir felsefi disiplin olarak ontolojinin tanımı yapılıp, üniteler ontolojik kategoriler temelinde incelenmiştir. Betimsel araştırma yönteminin kullanıldığı çalışmada veriler doküman incelemesi tekniği kullanılarak sağlanmıştır. Elde edilen bulgular doğrultusunda Ortaokul 5, 6, 7, ve 8. Sınıf Fen ve Teknoloji dersi ünitelerinin ontolojik açıdan dahil olduğu kategoriler ortaya konmuştur. Buna göre, 5, 6, 7 ve 8. Sınıf Fen ve teknoloji dersi alt konuları en fazla ‘Sınırlı Etkileşimler’ alt kategorisinde yer alırken, ontolojik kategoriler bakımından en fazla 5. Sınıf alt konularının farklılaştığı görülmüştür. Öğretmenlere ve Fen Bilimleri Dersi Program hazırlayıcılarına bu kategorilerden yararlanmaları önerilebilir.

Anahtar Kelimeler
Fen Bilimleri, Ontoloji, Felsefe

Abstract
The purpose of this study is to examine the units of Science and Technology of Secondary School Grades 5, 6, 7, 8 in terms of ontology. For this aim, firstly literature has been searched comprehensively and the defination of ontology as a philosophical discipline has been made,the units have been searched for the base upon ontology category. In the study using the descriptive research method,data has been provided by using document analysis method. Categories including ontologically the units of Science and Technology of Secondary School Grades 5, 6, 7, 8 have been presented in line with the findings. According to this, while the subtopics of 5, 6, 7, 8 grades of Science and Technology lesson have been taken part in at most the subcategory of ‘constraint based interaction’, it is seen that the subtopics of 5 grades at most differentiate in terms of ontology categories. It can be suggested benefiting from these categories to teachers and Science Program Trainers.

Keywords
Science, Ontology, Philosopy

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri