Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKİYE ŞELALELERİNİN TURİZM POTANSİYELİNİN COĞRAFİ YAKLAŞIMLA İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF TOURISM POTENTIAL OF WATERFALLS OF TURKEY WITH GEOGRAPHICAL PERSPECTIVE )

Yazar : Emre ÖZŞAHİN  & Çağlar Kıvanç KAYMAZ  
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 5
Sayfa : 12-29
8304    1620


Özet
Akarsu yatağında herhangi bir nedenle oluşmuş eğim kırığından suyun düşmesiyle meydana gelen yerşekillerine şelale denir. Bu yerşekilleri hidro-jeomorfolojik anlamdaki öneminin dışında turizm bakımından da ilgi çekici doğal oluşumlardır. Bu çalışmada, Türkiye’nin literatüre kazandırılmış dikkate değer şelalelerinin tanıtılması ve turizm bakımından öneminin ortaya konması amaçlanmıştır. Türkiye Coğrafya literatüründe çok farklı şekillerde adlandırılan ilgili yerşekli bu çalışmada WWD veri tabanındaki karşılığı olan “waterfall” terimi esas alınarak sadece “şelale” şeklinde isimlendirilmiştir. Bu çalışma, öncelikle Türkiye şelalelerinin turizm açısından öneminin vurgulanması kapsamında yapılan öncü bir araştırma olmasının yanında tanıtım ve planlama faaliyetleri bakımından da önemlidir. Ayrıca elde edilen bulgular ve sonuçlar, konu hakkında kuramsal çalışmalara ve hipotezlerin geliştirilmesine yardımcı olabileceği gibi bu konuda çalışacak bilim insanlarına da bir kaynak teşkil edebilecektir. Yöntem bilimsel açıdan bir literatür değerlendirme araştırması olan bu çalışmada, Türkiye şaleleri kapsamında yapılmış coğrafi araştırmalar detaylı bir şekilde incelenmiş ve elde edilen veriler toplu bir bakış açısıyla tarihsel ve eleştirel bağlamda analiz edilmiştir. Son aşamada elde edilen veriler SWOT analiziyle değerlendirilmiş ve yeni bir bakış açısı geliştirilerek çeşitli öneriler sunulmuştur. Çalışma sonucunda Türkiye’nin doğal ortam özelliklerinin çok sayıda şelalenin oluşmasına imkân sağlayan bir potansiyele sahip olduğu anlaşılmıştır. Ancak bu şelaleler konusunda yapılan araştırmaların yetersiz olduğu belirlenmiştir. Türkiye şelalelerinde turizm bakımından planlama, tanıtım ve araştırma yetersizliği olmak üzere üç temel sorun tespit edilmiştir. Bu bağlamda konu hakkında öncelikli olarak kayıtlara geçmiş şelaleler üzerinde sürdürülebilir çerçevede planlama ve tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilmelidir. Bu faaliyetlerle koordineli bir şekilde daha detaylı araştırma çalışmaları da yapılmalıdır. Ayrıca turizm potansiyeli taşımasına rağmen literatüre kazandırılmamış bu tür yeni doğal oluşumların da araştırılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler
Şelale, Planlama, Turizm, Literatür değerlendirme araştırması, Türkiye.

Abstract
Waterfalls emerge when water falls from a knickpoint occurring in the stream bed for whatever reason. These landforms, which are natural formations, are attention-grabbing for tourists besides their hydro-geomorphological importance. This study aims to introduce the noteworthy waterfalls of Turkey introduced to the related literature and to reveal their importance. This study is significant because it is a pioneering research for highlighting the importance of Turkey’s waterfalls for tourism, and it may contribute to advertising and planning activities. In addition, obtained findings and results may contribute to theoretical studies and hypotheses on this subject and provide a source for scientists who are to study in this field. This study, which is a literature review, provides a detailed examination of geographical studies on Turkey’s waterfalls and analyzes the obtained data historically and critically from a collective point of view. Finally, the obtained data are evaluated through SWOT analysis, and various suggestions are put forward from a new perspective. It is concluded that the natural environment features of Turkey have a potential allowing the emergence of many waterfalls; the number of studies on these waterfalls is inadequate; and there are three main touristic problems in Turkey’s waterfalls: lack of planning, lack of advertising, and lack of research. Accordingly, sustainable planning and advertising activities should be carried out on registered waterfalls in the first place. More detailed research should be carried out in coordination with these activities. Moreover, there is a need to explore new natural formations of this sort that have not been introduced to the literature yet though they have a tourism potential.

Keywords
Waterfall, Planning, Tourism, Literature Review, Turkey.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri