Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDE ÖĞRENME ORTAMINA YÖNELİK ÖĞRENCİLERİN DÜZEYLERİ VE ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİ

VIEWS OF TEACHERS AND LEVELS OFSTUDENTS ON THE LEARNING ENVIRONMENT IN SCIENCE AND TECHNOLOGY COURSE

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDE ÖĞRENME ORTAMINA YÖNELİK ÖĞRENCİLERİN DÜZEYLERİ VE ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİ

 
Yazar : Yusuf ZORLU  & Fulya ZORLU  
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 4
Sayfa : 103-114
DOI Number: :
Cite : Yusuf ZORLU & Fulya ZORLU, (2015). FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDE ÖĞRENME ORTAMINA YÖNELİK ÖĞRENCİLERİN DÜZEYLERİ VE ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİ. Route Education and Social Science Journal , 4, p. 103-114. Doi: 10.17121/ressjournal.215.
9688    2953


Özet
Araştırmanın amacı, Fen ve Teknoloji dersinde öğrenme ortamına yönelik öğrenci ve öğretmenlerin görüşlerini belirlemektir. Araştırmanın örneklemini Erzurum ilinde üç ortaokulda beşinci sınıfta öğrenim gören 67, altıncı sınıfta öğrenim gören 73, yedinci sınıfta öğrenim gören 75 ve sekizinci sınıfta öğrenim gören 74 öğrenci olmak üzere toplam 289 öğrenci ve beş fen ve teknoloji öğretmeni oluşturmaktadır. Veri toplama araçları olarak öğrenciler için “Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Ölçeği” (YÖOÖ) ve öğretmenler için yarı yapılandırılmış mülakatlar kullanılmıştır. Araştırmada durum çalışması yöntemi uygulanmıştır. Araştırma iki aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada YÖOÖ öğrencilere uygulanmıştır. İkinci aşamada yarı yapılandırılmış mülakatlar ile öğretmenlerin görüşleri alınmıştır. YÖOÖ’den elde edilen verilere baktığımızda genel olarak beşinci ve altıncı sınıflardaki öğrenme ortamının yedinci ve sekizinci sınıflara göre daha iyi olduğu görülmektedir. Aynı zamanda öğretmenler, yedinci ve sekizinci sınıflardaki Fen ve Teknoloji dersindeki konuların beşinci ve altıncı sınıfa göre daha uzun olduğunu belirtmişlerdir. Öğretmenlere göre, yedinci ve sekizinci sınıfta olan öğrencilerin derslerin tamamen öğretmen tarafından anlatılarak işlenilmesini istemektedirler. 4+4+4 eğitim sisteminde özellikle sekizinci sınıflarda son yıllarda sürekli olarak yapılan değişikliklerden dolayı ortaokul Fen ve Teknoloji dersinde öğrencilerin ve öğretmenlerin zorlandıkları söylenebilir. Ayrıca araştırmadaki sonuçlara baktığımızda beşinci sınıfların ortaokul kapsamına alınmasının olumlu bir gelişme olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler
Öğrenme Ortamı, Fen ve Teknoloji Dersi, Öğrencilerin Görüşleri, Öğretmenlerin Görüşleri, Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Ölçeği

Abstract
The purpose of this study was to determine views of students and teachers on the learning environment in the Science and Technology courses. The sample of the study was composed of the 289 students which 67 fifth grade, 73 sixth grade, 75 seventh grade and 74 eighth grade and five science and technology teachers in three secondary schools located in Erzurum. “Constructivist Learning Environment Questionnaire” (CLEQ) and semi-structured interviews for the teachers were used as data collection tools. Case study method was conducted in this study. This study consisted of two stages. CLEQ was applied to students in the first stage. Teachers’ views were taken semi-structured interviews with in the second stage. Results of the CLEQ showed that the fifth and sixth grade learning environment was better than as in the seventh and eighth grades. Moreover, teachers identified that topics of the science and technology courses in the seventh and eighth grades were longer than the topics in the fifth and sixth grades. According to the teachers, their seventh and eighth grade students demanded that courses were completely conducted by teachers. In the 4+4+4 education system, especially in the recent years, students and teachers have had difficulties due to the changes occurred in the eighth grade secondary school. In addition, it can be inferred that it was a favourable improvement to get the fifth grades in the scope of the secondary school.

Keywords
The Learning Environment, Science and Technology Course, Views of Students, Views of Teachers, Const

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri