Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKİYE’DEKİ GÖÇ YÖNETİMİ POLİTİKALARININ AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATINA UYUM SÜRECİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

AN ASSESSMENT THAT TURKEY’S MIGRATION MANAGEMENT IN PROCESS OF HARMONIZATION EUROPEAN UNION ACQUIES

TÜRKİYE’DEKİ GÖÇ YÖNETİMİ POLİTİKALARININ AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATINA UYUM SÜRECİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

 
Yazar : Yıldız Atmaca    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 41(1)
Sayfa : 1054-1066
DOI Number: :
Cite : Yıldız Atmaca , (2019). TÜRKİYE’DEKİ GÖÇ YÖNETİMİ POLİTİKALARININ AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATINA UYUM SÜRECİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ. Route Education and Social Science Journal , 41(1), p. 1054-1066. Doi: 10.17121/ressjournal.2148.
734    655


Özet
Dünya üzerindeki hemen hemen birçok ülkeyi ekonomik, sosyal veya kültürel anlamda etkileyen bir toplumsal hareket olarak kabul edilen göç, 2011 yılı Suriye savaşı krizi ile döneminin zirve noktasına erişmiştir. Suriye krizi çok sayıda ülkeyi, önemli göç dalgalarıyla karşı karşıya getirmiş ve yeni göç politikaları geliştirmeleri gerektiğini göstermiştir. Türkiye bu ülkelerden bir tanesidir. Hem coğrafi konum itibari ile Suriye’ye yakın hem de Avrupa Birliği’ne (AB )üye olmayı isteyen bir ülke olarak Türkiye’nin yeni göç politikalarından uzak durması mümkün değildir. Çünkü AB, aday sürecinde olan ülkeler için hazırladığı raporlarda göç politikalarında bir takım düzenlemeleri öngörmekte ve bu doğrultuda hareket edilmesini talep etmektedir. Coğrafi konumu itibari ile göç alan ülkelerin başında gelen Türkiye, 2011 yılı Suriye krizi sonrasında göç hareketlerine ivme kazandırmıştır. 2014 yılı Birleşmiş Milletler raporu bu durumu kanıtlar nitelikte bir ibare kullanmıştır. İbare, yıl içerisinde en fazla yabacı göçmenin yer aldığı ülkeyi Türkiye olarak belirlemiştir. Türkiye, oluşan bu göç kitlesini kendi toplumsal refahını bozmayacak doğrultuda uygun politikalar geliştirerek yönetmelidir. Geliştirdiği yönetim politikaları da AB müktesebatına uyumluluk göstermelidir. Bu bağlamda, bu çalışma, AB müktesebatına uyum sürecinde Türkiye’de gerçekleştirilen göç yönetimi reformlarını ve ilgili politikaları incelemeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, ilerleme raporları, katılım ortaklığı belgeleri ve diğer ikincil kaynaklar kapsamlı bir şekilde araştırılmıştır. Araştırmalar sonucunda, Türkiye’de “İltica ve Göç Ulusal Eylem Planı” ile “Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu” olmak üzere çok önemli iki yasal düzenlemenin gerçekleştirildiği anlaşılmıştır. İlgili yasal düzenlemelerin, kapsamları itibari ile Türkiye’nin göç yönetim politikalarında önemli değişiklikler gösterdiği tespit edilmiştir. Çalışma, kapsamlı anlatımı ile kamu yönetimi literatürüne büyük katkı sağlama potansiyeli taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler
Göç, Göç Yönetimi, Göçmen, Avrupa Birliği, Türkiye

Abstract
Migration, which is accepted as a social movement that affects almost many countries around the world in an economic, social or cultural sense, The Syrian crisis has shown that a large number of countries have confronted major waves of migration and need to develop new immigration policies. Turkey is one of these countries. Both geographical position close to both Syria and the European Union (EU) as a country wishing to become a member to stay away from Turkey's new immigration policy is not possible.Because the European Union (EU) has foreseen a number of regulations in immigration policies in its reports for the candidate countries and demands that they be acted on. At the beginning of immigration from countries with geographic location as Turkey has accelerated the migration after the Suriye Crisis in 2011. The United Nations report in 2014 used this phrase as evidence. Phrase, the country where most foreign migrants takes place throughout the year has been identified as Turkey. Turkey, consisting of the mass immigration should manage this by developing appropriate policies in line to disrupt their social welfare. The management policies it has developed must also be compatible with the EU acquis. In this context, this study aims migration management reforms and review of relevant policies conducted in compliance with the EU acquis in Turkey. Progress reports, partnership documents and other secondary sources have been extensively researched in this direction. As a result of research, the “National Action Plan on Asylum” and “Migration Foreigners and International Protection Act” have been identified as two very important legislation to be performed in Turkey. Related legal regulations, their scope has been determined that vary significantly in nominal Turkey's migration management policy. The study has the potential to make a great contribution to the public administration literature with its comprehensive narrative.

Keywords
Migration, Migration Management,Immigriant, European Union, Turkey

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri