Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNDE GÖREV YAPAN TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN DERS MATERYALİ GELİŞTİRME/KULLANMA DURUMLARININ İNCELENMESİ

THE INVESTIGATION OF THE COURSE MATERIAL DEVELOPMENT / USE OF TURKISH TEACHERS WORKING IN SCIENCE AND ART CENTERS

BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNDE GÖREV YAPAN TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN DERS MATERYALİ GELİŞTİRME/KULLANMA DURUMLARININ İNCELENMESİ

 
Yazar : Neslihan YILDIZ  Doç. Dr. Murat ATEŞ  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 40(2)
Sayfa : 904-922
DOI Number: :
Cite : Neslihan YILDIZ Doç. Dr. Murat ATEŞ, (2019). BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNDE GÖREV YAPAN TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN DERS MATERYALİ GELİŞTİRME/KULLANMA DURUMLARININ İNCELENMESİ. Route Education and Social Science Journal , 40(2), p. 904-922. Doi: 10.17121/ressjournal.2006.
849    735


Özet
Bu araştırmanın amacı Bilim ve Sanat Merkezlerinde görev yapan Türkçe öğretmenlerinin ders materyali geliştirme ve kullanma durumlarını, öğretmenlerin materyal kullanımı hakkındaki görüşlerini ve etkinlik sürecindeki çeşitli uygulamaları ortaya koymaktır. Çalışmanın yapıldığı tarih itibariyle Bilim ve Sanat Merkezlerinde görev yapan 72 Türkçe öğretmeni bulunmaktadır. Görüşülen 20 Türkçe öğretmeni, araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Bu çalışmada görüşme yöntemi kullanılmış, Bilim ve Sanat Merkezlerinde görev yapan Türkçe öğretmenlerine yarı yapılanmış görüşme formu kullanılarak açık uçlu sorular yöneltilmiş, her bir soruya verilen cevaplar kendi içlerinde değerlendirilmek üzere okunmuş ve benzerlik taşıyan cevaplar aynı kategori dâhilinde dikkate alınarak sınıflandırılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler betimsel analiz ile çözümlenmiştir. Öğretmenler BİLSEM’de materyal kullanımının verimli olduğunu fakat kaynağın yetersiz olduğunu, BİLSEM’deki öğrencilerin beklentilerinin daha yüksek olması sebebiyle daha ilginç materyallere ihtiyaç duyulduğunu ifade etmişlerdir.

Anahtar Kelimeler
Türkçe eğitimi, özel yetenek, BİLSEM, materyal geliştirme.

Abstract
The aim of this research is to reveal the situation on the course materials development and use of Turkish teachers working in Science and Art Center, teachers' views on the use of materials and various practices in the activity process. By the date of the study, there are 72 Turkish teachers working in Science and Art Center. 20 Turkish teachers who have been interviewed are the samples of the research. In this study, interview method was used. Open-ended questions were directed to Turkish teachers working in Science and Art Centers by using the semi-structured interview form. The answers given to each question were read to be evaluated within themselves, and the similar responses were classified according to the same category. The data obtained from the study were analyzed by descriptive analysis. Teachers said that the use of material in BİLSEM was efficient but the resource was inadequate and stated that the students in BİLSEM needed more interesting materials because they had higher expectations.

Keywords
Turkish education, the gifted, BİLSEM, material development.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri