Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


YAYGIN VE YOĞUN MARJLARIN TOPLAM İHRACATLA İLİŞKİSİ: TÜRKİYE DENEYİMİ

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE TOTAL EXPORT AND EXTENSIVE AND INTENSIVE MARGINS IN TURKEY

YAYGIN VE YOĞUN MARJLARIN TOPLAM İHRACATLA İLİŞKİSİ: TÜRKİYE DENEYİMİ

 
Yazar : Ali ŞEN  & Musa ÖZTÜRK  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 38(1)
Sayfa : 728-739
DOI Number: :
Cite : Ali ŞEN & Musa ÖZTÜRK , (2019). YAYGIN VE YOĞUN MARJLARIN TOPLAM İHRACATLA İLİŞKİSİ: TÜRKİYE DENEYİMİ. Route Education and Social Science Journal , 38(1), p. 728-739. Doi: 10.17121/ressjournal.1931.
1242    875


Özet
Küreselleşme kavramının kapsam ve süreç açısından tartışılmaya başlandığı günümüzde ülkeler, uluslararası alanda etkinliklerini arttırmak ve gelecekle ilgili beklentilerini karşılamak adına sosyopolitik ve ekonomik anlamda stratejiler uygulamaktadırlar. Ekonomik açıdan uygulanan strateji ve politikalar incelendiğinde ülkelerin özellikle son yıllarda daha korumacı politikalara yöneldiği ve ihracata dayalı büyüme stratejisini yeniden gündeme geldiği görülmektedir. Bu durumda ihracat ürün çeşitlendirmesi ve bunun belirleyicileri olarak yaygın (ihracat sepetine yeni ürünlerin eklenmesi) ve yoğun (ihracat sepetindeki ürünlerin payının arttırılması) marjları içeren çalışmaları tetiklemektedir. Çalışma kapsamında yaygın ve yoğun marjlardaki gelişmelerin toplam ihracat üzerindeki etkisi Maki (2012) yapısal kırılmalı eşbütünleşme testi ve Toda-Yamamoto (1995) ve Hacker-Hatemi J (2006) tarafından geliştirilen Toda-Yamamoto Bootstrap nedensellik testleriyle incelenmektedir. 1962-2014 yıllarını kapsayan veriler üzerinden yapılan eşbütünleşme analizi sonuçlarına göre; değişkenler yapısal kırılmalarla birlikte anlamlı eşbütünleşik ilişkidedir. Nedensellik ilişkileri incelendiğinde ise yaygın marj ile toplam ihracat arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi bulunurken, toplam ihracattan yoğun marja doğru sadece tek yönlü nedensellik ilişkisinin olduğu tespit edilmiştir. Yaygın ve yoğun marjlar arasında ise anlamlı bir nedensellik ilişkisine ulaşılamamıştır.

Anahtar Kelimeler
İhracat Performansı, Yoğun Marj, Yaygın Marj

Abstract
More and more countries in the world have implemented economic and sociopolitical strategies in order that they can meet their future expectations and increase their effectiveness in international arena when the concept of globalisation is today discussed regarding both scope and process. In recent years it is observed that countries applying to different economic strategies, on the one hand, have tended to follow more protective policies and have readdressed export-oriented growth strategies, on the other hand. These developments, in turn, have sparked the studies on export diversification and its main determinants as extensive and intense margins. This paper examines the impact of the changes in extensive and intense margins on total exports through Maki (2012) cointegration test with structural breaks and Toda-Yamamoto Bootstrap causality tests developed by Toda-Yamamoto (1995) ve Hacker-Hatemi J. (2006) According to the results of cointegration analysis that conducted on the data involving the years between 1962-2014, a cointegration between the variables together with structural breaks is exist. When the causality is examined, it is indicated that a unidirectional casuality runs from total exports to intense margin while there is bi-directional causality between total exports and extensive margin. However, there is no statistically significant causality relationship between extensive and intense margines.

Keywords
Export Performance, Intensive Margin, Extensive Margin

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri