Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MARMARA ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMASININ ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ

EVALUATION OF MARMARA UNIVERISTY DISTANCE EDUCATION PROGRAM ACCORDING TO THE VIEWS OF STUDENTS

MARMARA ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMASININ ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ

 
Yazar : Selçuk DOĞAN  & Ramazan Şamil TATIK  
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 4
Sayfa : 247-261
DOI Number: :
Cite : Selçuk DOĞAN & Ramazan Şamil TATIK, (2015). MARMARA ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMASININ ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ. Route Education and Social Science Journal , 4, p. 247-261. Doi: 10.17121/ressjournal.187.
9384    3148


Özet
Uzaktan eğitimin yükseköğretimde kullanımı gün geçtikçe artmaktadır. Özellikle yüksek öğretimde, lisans derslerinin bir kısmının uzaktan eğitimle yapıldığı görülmektedir. Bu derslerde öğrenciler ders içeriğini videolar aracılığıyla asenkron olarak izlemekte, kimi zaman tartışmalara katılmakta ve eposta aracılığıyla etkileşimde bulunmaktadır. Uzakten eğitimle alınan dersin sonunda, sınıf ortamında alınan vize ve final sınavlarıyla, öğrencilerin notları belirlenmektedir. Maliyet, zaman, imkan ve öğrenci sayısı gibi nedenlerle uzaktan eğitimin yapısı üniversitelerde farklılaşmasına rağmen, en merak edilen konu öğrencilerin uzaktan eğitimi nasıl deneyimlediği olmaya başlamıştır. Bu nedenle uzaktan eğitimle verilen derslerin verimli ve etkili olup olmadığını tespit etmek için, uzaktan eğitim değerlendirme çalışmalarının yapılması gerekmektedir. Bu çalışmada amaç Marmara Üniversitesi tarafından uygulanmakta olan uzaktan eğitime ilişkin öğrenci görüşleri alınarak değerlendirme yapmaktır. Örnek olay araştırma modeline göre geliştirilen bu çalışmada, yedi açık uçlu sorudan oluşan anket aracılığıyla nitel veriler toplanmış ve betimsel analiz yöntemi ile değerlendirilmiştir. Çalışma grubu seçilirken öğrencilere araştırmayla ilgili duyuru yapılmış ve bu çağrıya cevap veren 15 öğrenciden veri toplanmıştır. Bu nedenle çalışmanın sonuçlarının genelleme amacından çok, öğrenci deneyimini ortaya çıkarma gayesi bulunmaktır. Yapılan analize göre çalışma grubundaki öğrenciler, uzaktan eğitimin başarıya ulaştırmakta etkisiz olduğunu fakat buna rağmen avantajlarının dezavantajlarına ağır bastığını ortaya vurgulamıştır. Ayrıca, öğrencilerin uzaktan eğitimin planlanması ve uygulanmasına ilişkin yapıcı öneriler getirdiği görülmüştür. Sonuçlar geçmiş araştırmalar ve alanyazınla birlikte tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Uzaktan eğitim, değerlendirme, Marmara Üniversitesi.

Abstract
The usage of distance education in higher education has been widespread. Especially in higher education, some undergraduate courses are offered solely online through distance education. Students are engaged in content through video and podcasts, asynchronous discussion, and emails interaction. Students are graded after distance education completed with midterm and final examinations. Although the structure of distance education is differed due to costs, time, circumstances, number of students, the most important question raised is how students experience distance education. In order for distance education to decide whether it is effective and efficient, the evaluation study should be done. The purpose of this study is to evaluate distance education applied in Marmara University according to the views of students. The research model of this study is qualitative case study using a questionnaire which has seven open-ended questions. A call was made for the research for students to take part in. The students who wanted volunteerly (n=15) participate in the study were collected data. Thus, our aim is not to generalize findings, but to get in-depth understanding about individual students’ experience and views. Although the results indicate that the advantages of distance education outweigh its disavtantages, most of the students consider the application of distance education being unable to succeed. In addition, the students provide a number of suggestions about the planning and application of distance education. The findings are discussed based on literature and previous studies.

Keywords
Distance education, evaluation, Marmara University

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri