Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AKADEMİSYENLERİN OKUMA ALIŞKANLIĞI ÜZERİNE BİR İNCELEME
(AN INVESTIGATION ON THE READING HABITS OF ACADEMICIANS )

Yazar : Yusuf AVCI  & Gamze ÇELİK  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 37(2)
Sayfa : 540-553
447    284


Özet
Kant’ın bundan uzun yıllar önce söylemiş olduğu “Kendi aklını kullanmaya cesaretin olsun.” sözü günümüz için de geçerli olabilecek bir felsefedir. Çağdaş yaşam, insanın kendi düşüncelerini üretmesini, çevresine eleştirel bakabilmesini ve kendi ayakları üzerinde durmayı bilmesini gerektirmektedir. Bunun yolu ise okumaktan geçer. Okuyan insan güzel konuşma becerisine sahip olur. Ufku gelişir. Bilgisi artar. Gezmediği yerleri tanıma, bilmediği yaşamlar hakkında fikir sahibi olma şansını yakalar. Okuma alışkanlığının küçük yaşlardan itibaren kazanılması gereken bir alışkanlık olduğu bilinmektedir. Bu alışkanlığı kazanan kişi, okumaktan kolay kolay vazgeçmez. Okuma becerisinin kazandırılmasında gençlere örnek olabilmek büyük önem taşımaktadır. Başta anne-babalar olmak üzere, öğretmenler ve akademisyenler okuma alışkanlığının kazandırılmasında rol modeldir. Bu çalışmada; akademisyenlerin okuma becerisi hakkındaki görüşlerine ve kendi okuma alışkanlıklarıyla ilgili düşüncelerine yer verilmiştir. Böylece öğrencilerin üniversite yaşamları boyunca örnek aldıkları ve bilgilerinden faydalandıkları akademisyenlerin, okuma alışkanlığı konusundaki görüşleri hakkında bir değerlendirme yapılmaya çalışılmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırma deseni örnek olay (durum çalışması), veri toplama aracı ise görüşmedir. Araştırmaya 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde Eğitim Fakültesi’nde çalışmalarını sürdüren altı erkek, dört kadın akademisyen katılmıştır.Araştırmanın sonucunda akademisyenlerin yeterli zaman bulamadıkları için roman, öykü, şiir gibi edebî türleri okuyamadıkları görülmüştür. Bununla birlikte, araştırmaya katılan akademisyenlerin hepsi kendi alanlarıyla ilgili okuma yaptıklarını belirtmişlerdir. Kitap okuma alışkanlığının küçük yaşlarda edinilmesi gerektiğine dikkat çeken akademisyenler, kütüphanelerin de daha ilgi çekici mekânlar haline getirilmesi gerektiğini düşünmektedir.

Anahtar Kelimeler
Okuma, okuma alışkanlığı, akademisyenler, kitap.

Abstract
The saying of Kant ‘Dare to use your own mind’ is a contemporary philisophy even at present although it dates back to old times. Contemporary life requires individual production of thoughts, to look critically to the environment and to know how to live by her/his ownself. Reading itself is a way to do this.The person who has reading habit will have the ability to speak fluently. His or her vision develops, knowledge accumulates. Recognize the places thats/he haven’t travel yet and get side a about the lives of others that s/he doesn’t know. It is known that the habit of reading is a habit that must be acquired from a young age. The person who aquires this habit does not give up read in geasily. Being a model for young people is very important in their reading skills. Teachers and academics, especially parents, are the role models in gaining reading habits.One of the aim of this study is; to present the opinions of academicians about reading skills and their thoughts about their reading habits. Thus, it is tried to make an evaluation about the opinions of the academicians, about their reading habits. Qualitative research method was used in the research. Research pattern is case study (casestudy) and data collection tool is interview. The study was carried out with academicians working Education Faculty at Çanakkale Onsekiz Mart University of 2017-2018 academic year. Six female and four male academicians were included in the study.As a result of the research, it was seen that academicians could not read literary genressuch as novels, stories and poems because they could not find enough time. However, all of the academicians participating in the study stated that they had read about their field.Considering the need to acquire the habit of reading at a young age, academicians think that libraries should be turned into more interesting places.

Keywords
Reading, reading habit, academicians, book.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri