Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÖĞRETİM ELEMANLARININ, AKADEMİK SAHTEKARLIK DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
(INSTRUCTORS’ VIEWS ON ACADEMIC DISHONESTY BEHAVIORS OF TEACHER CANDIDATES )

Yazar : Nazife KARADAĞ    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 34
Sayfa : 1336-1346
341    268


Özet
Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının sergilemiş olduğu akademik sahtekarlık davranışına ilişkin öğretim elemanlarının görüşlerinin incelenmesidir. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim deseninde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın katılımcılarını bir üniversitenin eğitim fakültesinde görev yapmakta olan 8 öğretim elemanı oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının 5’i kadın 3’ü erkektir. Mesleki kıdemleri 4-20 yıl arasında değişmektedir. Araştırma verilerinin toplanması sürecinde nominal grup tekniği ve odak grup görüşmesi teknikleri birlikte kullanılmıştır. Öğretim elemanlarının öğretmen adaylarında gözlemlemiş oldukları akademik sahtekarlık davranışları grup çalışmalarında iş yükünü paylaşmamak, arkadaşlarının çalışmalarını engellemek, nitelikli ödev yapmamak, ödevde sahtekarlık, yoklamada başkasının yerine imza atmak, uygulamalı derslerde dersin gereğini yerine getirmemek, başkasının yerine sınava girmek, ödev teslim etmemesine rağmen teslim etmiş gibi davranmak, sınav esnasında kağıt değiştirmek, derse geç gelmek (alışkanlık haline getirmek), kopya çekmek, başkasının ödevini kendi ödevi gibi sunmak, ödevi başkasına yaptırmak, başkasının yerine derse girmek ve dersten kaçmaktır. Öğretim elemanları akademik sahtekarlık davranışlarına ilişkin görüşlerini ifade ederken genellikle sınav, ödev ve derse devam konularına vurgu yapmışlardır. Öğretim elemanları açısından akademik sahtekarlık olarak nitelendirilebilecek davranışların en önemlisi başkasının yerine sınava girmektir. En önemsiz gördükleri sahtekarlık davranışı ise derse geç gelmek (bu durumu suiistimal etmek) tir. Akademik sahtekarlık davranışlarının önlenmesi için alınması gereken önlemler ise kurumsal ve bireysel önlemler şeklinde ifade edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Akademik sahtekarlık, intihal, kopya, öğretmen adayı.

Abstract
The aim of this study is to examine the views of instructor on academic dishonesty behavior, exhibited by teacher candidates. Qualitative research methods and techniques were used in the research. Phenomenology was used as a research design in the study. The participants of the study consisted of 8 instructor working in a education faculty. Nominal group technique and focus group interview techniques were used together in the collection of research data. Academic dishonesty behaviors observed by pre-service teachers not to share the workload in group work, to prevent the work of friends, not to do a quality homework, dishonesty in the assignment, signature instead of someone else, not to fulfill the requirements of the lesson in practice, to take the exam instead of someone else, change the paper during the exam, to come to the lesson late (to make a habit), cheat, present someone else's homework as his / her homework. Briefly, instructors while expressing their views on academic dishonesty behavior, they often emphasized examinations, homework and attendance. The most important of the behaviors that can be considered as dishonesty behaviors in terms of instructors is to take the exam instead of someone else. The most insignificant behavior of dishonesty is that late for class. Also according to do research results individual and institutional measures should be taken to prevent academic dishonesty behaviors.

Keywords
Academic dishonesty, plagiarism, copy, teacher candidate.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri