Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


YABANCI DİL OLARAK RUS YAZARLI TÜRKÇE ESERLERİN TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDEKİ YERİ
(ROLE OF THE TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE TEXTBOOKS WRITTEN BY THE RUSSIANS IN TURKISH LANGUAGE TEACHING )

Yazar : Yusuf AVCI  & Ayşe DAĞ PESTİL  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 34
Sayfa : 892-904
451    260


Özet
Dil bir milletin kültürel değerlerinin başında gelir ve bundan dolayıdır ki gelişmiş devletler dillerinin öğretilmesini rastlantılara bırakamaz. Türkçenin bir bilim dalı olarak incelenmesi ve öğretilmesi ile ilgili çalışmaların, son dönemlerde yerli Türkologlar tarafından, yüz, yüz elli yıllık dönemde ise yabancı Türkologlar tarafından yürütüldüğü görülmektedir. Çalışmamızda Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesi sürecinde Ruslar tarafından kaleme alınmış eserlerden bir kaçı incelenecektir. Rusların Türkiye Türkçesini öğretmek için yazdıkları materyallerin incelenmesi, bu materyallerin Türkçe öğretimi açısından değerlendirilmesi çalışmanın odaklandığı konu olacaktır. Rus coğrafyasında Türkçe öğrenmek isteyenler için hazırlanmış eserlerde görülen yöntem ve yaklaşım özellikleri, dil ve kültür politikalarının etkisi, yazar ve eserle ilgili genel, yine eserle ilgili konu, içerik, önsöz, dil bilgisi doküman incelemesi yapılmış, veriler içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. Çalışmada incelenen eserler bir ders kitabı olma özelliğinden çok bir gramer kitabı özelliği taşımaktadırlar. Dolayısıyla büyük oranda dilbilgisi çeviri yönteminin kullanıldığı sistematik bir gramer öğretimi yöntemi uygulaması izlenmiştir. Türkçenin fonetik, morfolojik ve sentaktik özellikleri yazarlara göre farklı yaklaşımların sergilendiği özellikleri içermektedir. Bazı eserlerde, gramer konuları ile ilgili çeşitli alıştırma çalışmaları ile yazarın Türkçe grameri üzerine kendi özel keşif ve teorilerinin olduğu bölümlere de yer verilmiştir. Eserler, Türkiye Cumhuriyeti-SSCB ve Rusya Federasyonu döneminde hazırlanmıştır. Türkçe öğretimi açısından, Rusya coğrafyasında Türkoloji alanında yapılan çalışmaların Rus-Türk ve Türk-Rus ilişkileri çerçevesinde ki incelemeleri de önem arz etmektedir. Bu ilişkiler tarihi süreçte XX. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti-Rus Çarlığı, 1920’lerden sonra Türkiye Cumhuriyeti-Sovyetler Birliği ve 1991 yılından sonra ise Türkiye Cumhuriyeti-Rusya Federasyonu şeklinde görülür. Çalışmada, XX. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti-Rus Çarlığı, 1920’lerden sonra Türkiye Cumhuriyeti-Sovyetler Birliği ve 1991 yılından sonra ise Türkiye Cumhuriyeti-Rusya Federasyonu şeklinde görülen ilişkilerin, değişen devlet politikalarının, uluslararası ilişkilerdeki seyri, siyasi olayların etkisi, ekonomik ve sosyo-kültürel temasların Çarlık, Sovyet ve Rus Türkolojisi’ nin kaynaklık ettiği Türkçe öğretimi alanında yazılmış eserlere yansımalarına da değinilecektir.

Anahtar Kelimeler
Yabancı dil öğretimi, yabancı dil olarak Türkçe, Rus yazarlı Türkçe eserler, Rus Türkolojisi,Kononov, Şeka, sosyo-kültürel temas

Abstract
Language is one of the primary cultural values of a nation and therefore the developed countries cannot leave the teaching of their state language to chance. The studies about teaching Turkish and researching the Turkish language as a science have been made by the domestic and national Turkologists recently, and by the foreign Turkologists for the period of 100 and 150 years previously. This study focuses on the research on teaching Turkish as a foreign language textbooks written by the Russian writers. In the study, some of the materials written by the Russian in teaching Turkish as a foreign language context, will be analyzed. This study adresses the texbooks on teaching Turkey Turkish written by the Russians for the Russian speakers in their territory, examining the topics in, investigating how they dealt with the methods and approaches, and in which language and culture policy influences these materials. The general information about the writer and the material, topics, includings, introduction, preface , data on grammer in the textbooks analyzed by the content analysis method. The textbooks analyzed in the study are grammer textbooks rather than the coursebooks. Therefore grammer translation method is a general systematic grammer teaching methodology in the books. The fonology, morfology and syntax of Turkish is presented by different writers in a different approach. Some of the textbooks includings the sections about the writers own teories and discoveries about Turkish grammer and some sections on language exercises. The texbooks have been prepared within the period of Turkish Republic SSSR and Russian Federation. The studies in Russian Federation on teaching Turkish as a foreign language need to be analyzed within the bi-lateral relations between Turkey and Russia. On the other hand, the studies in the field of Turkology must consider the Russian-Turkish and Turkish-Russian political relations. The political relations between the two nations appeared historicaly as Ottoman Empire - Russian Tsarism in the beginning of XX century, Turkish Republic - USSR after the 1920s, and the Turkish Republic and Russian Fedaration after the year 1991. In the study, the effects of these political relations in terms of changing states policies, national and international policies, political events, economic and socio-cultural interaction between the two nations, in teaching Turkish as a foreign language coursebooks are analyzed.

Keywords
Foreign language teaching, Turkish as a foreign language, Turkish coursebooks written by the Russian

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri