Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AB ORTAK ÇEVRE POLTİKASI VE TÜRKİYE’NİN UYUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

EU COMMON ENVIRONMENTAL POLICY AND EVALUATION OF TURKEY’S ADAPTATION

AB ORTAK ÇEVRE POLTİKASI VE TÜRKİYE’NİN UYUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

 
Yazar : Ali ŞEN  & Ferhat APAYDIN  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 41(1)
Sayfa : 1013-1030
DOI Number: :
Cite : Ali ŞEN & Ferhat APAYDIN, (2019). AB ORTAK ÇEVRE POLTİKASI VE TÜRKİYE’NİN UYUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ. Route Education and Social Science Journal , 41(1), p. 1013-1030. Doi: .
1139    810


Özet
Küreselleşme kavramı ile tartışılır hale gelen çevre ve çevre politikası kavramları günümüzün en çok tartışılan konularındandır. Sanayi toplumlarının oluşmasıyla çevre politikaları ve çevre hukuku gibi ‘çevre söylemleri’ gündeme gelmiştir. Sanayileşme ile birlikte oluşan hava kirliliği, nüfus artışıyla birlikte ortaya çıkan hızlı ve çarpık kentleşme, şehirlerin doğal ve kırsal alanlara doğru genişlemesi, zirai ilaçların yaygın kullanımı, fosil yakıtlara olan artan oranda bağımlılık gibi birçok faktör özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra şekillenen çevre politikalarının odağını oluşturmaktadır. Avrupa Birliği (AB) 1987 Avrupa Tek Senedi (ATS) ile çevre politikasına resmiyet kazandırmış ve kurucu antlaşmalara dâhil etmiştir. Çeşitli Çevre Eylem programları (ÇEP) ile AB Ortak Çevre Politikası (OÇP) sürekli gelişme içinde olmuştur. AB adaylık süreci içinde bulunan ülkeler açısından çevre politikası, AB mevzuatına uyum açısından önem kazanmaktadır. Bu çalışmada AB-OÇP oluşumu, tarihsel gelişimi ve Türkiye’nin OÇP’ye uyumu üzerinde durulmaktadır. Bu kapsamda Türkiye’nin AB çevre faslının kriterlerini yerine getirme ve uyum konusundaki durumu değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler
Çevre, Çevre Politikası, Ortak Çevre Politikası, Türkiye-AB

Abstract
Environment and environmental policy concepts are among the most arguable topics. ‘Environmental discourses’ such as environmental policy and environmental law have been brought to agenda thanks to formation of industrial society. Several factors such as air pollution created by industrialization, rapid and unplanned urbanization formed with population increase, extension of cities towards natural and rural areas, widespread usage of agricultural pesticide, increasing dependency on fossil fuels has formed the basis of environmental policies taking its shape since the second half of the twentieth century. An environment policy became official as late as 1987 in the European Union (The EU) with Single European Act (SEA), and was involved in constitutive treaties. Today, The EU Common Environment Policy (CEP) have continuously developed through various environment action policies. Environment policy has also maintained its importance for the countries in the process of joining the EU in terms of harmonization for the EU legislation. In this study, the evolution of the EU-CEP and the adaptation of Turkey towards the EU Acquis are considered. In this context, the harmonization progress of Turkey with respect to implementing the criterion of CEP of the EU is evaluated.

Keywords
Environment, Environment Policy, Common Environment Policy, Turkey-EU

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri