Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KOZAN MUTASARRIF-I ESBAKI MUSA KÂZIM’IN PEDAGOJİ KİTAPLARI

MUSA KAZIM’S PEDAGOGY BOOKS WHO IS THE FORMER KOZAN VICE-GOVERNOR

KOZAN MUTASARRIF-I ESBAKI MUSA KÂZIM’IN PEDAGOJİ KİTAPLARI

 
Yazar : Nebahat GÖÇERİ    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 38(1)
Sayfa : 668-680
DOI Number: :
Cite : Nebahat GÖÇERİ , (2019). KOZAN MUTASARRIF-I ESBAKI MUSA KÂZIM’IN PEDAGOJİ KİTAPLARI . Route Education and Social Science Journal , 38(1), p. 668-680. Doi: 10.17121/ressjournal.1588.
1179    1667


Özet
Kozan Mutasarrıf-ı Esbakı Musa Kazım isim benzerliği nedeniyle sıklıkla başkalarıyla karıştırılmaktadır. Çoklukla Osmanlı Şeyhülislam’ı Erzurumlu Musa Kazım ile karıştırılmaktadır. Biyografisi hakkında kaynaklarda çok az bir bilgi bulunmaktadır. Musa Kazım’ın Pedagoji İlmi ile ilgilendiği bilgisini Muallim Cevdet’ten öğreniyoruz. Muallim Cevdet Darülmuallimin’in 70. Sene-i devriyesinde bir konferans yapar (1918). Konferansta Ayşe Sıdıka Hanım ve Aristokli Efendi ve Musa Kazım’dan başka Osmanlı’da Pedagoji İlmi ile uğraşan kimse olmadığını söyler. Biz bu kısa bilginin izi sürdük. Çok titiz bir çalışma yaptık. Musa Kazım’ın kitapları ve makalelerini tespit ettik. Bir kısım eserlerinin ise çeşitli sebeplerle basılamamış olduğunu tespit ettik. Onun Pedagoji İlmi ile ilgili iki eseri vardır. Bunlardan biri iki ciltlik Taşra Maârif Memurlarına Mahsûs Rehber-i Tedrîs ve Terbiye (Birinci Cilt: 1310/ 1894), (İkinci Cilt: 1313/ 1897)’dır. Bu eserin ikinci cildinin 13. Konusu olan “Pedagoji Tarihi” isimli bölümün genişletilmiş hali olan eseri ise Hükema-i Cihân Tâlim ve Terbiye Târihi (1327/1911) isimli eseridir. Pedagoji İlmi ile ilgili diğer çalışmaları ise basılamamıştır. Musa Kazım asıl ilgi alanının Tarih Felsefesi olduğunu ancak psikoloji ve pedagoji konularıyla da bir zaruret sonucu ilgilendiğini söylemektedir. Ülkemizde Eğitim Fakülteleri’nde Pedagoji Tarihi’nin halen programlarda yer almayışı gerçeği ile onun eserlerindeki bilginin entelektüel düzeyi karşılaştırıldığında ülkemizin pedagoji birikimi ve geleneğinin ciddi bir eleştiriye muhtaç olduğu anlaşılmaktadır. Galatasaray Lisesi Fransızca Bölümünden mezun olan Musa Kazım Fransızca muallimliği ve İdadi Müdürlüğü de yapmış ve en son Kozan’da mutasarrıflık görevinde bulunmuştur. Makalede bu iki eserin ülkemiz Pedagoji İlmi ve Pedagoji Tarihi’nde nasıl bir yer işgal ettiği tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Musa Kazım, Rehber-i Tedris ve Terbiye, Hükema-yı Cihan, Dünya Filozofları ve Pedagoji Tarihi”

Abstract
Musa Kazim, who is the former vice-governor of Adana-Kozan, is often confused with others because of similarity of name. Vice-governor Musa Kazim is often been confused the Ottoman Shaykh al-Islam Musa Kazım of Erzurum. There is little information about his biography. We are learning from Muallim Cevdet, of which Musa Kazim is interested in the science of Pedagogy. Muallim Cevdet holds a conference on the 70th anniversary of the teacher's school (1918). At the conference, Muallim Cevdet says that Ayşe Sıdıka Hanım and Aristokli Efendi and Musa Kazim in the Ottoman Empire deal with the science of pedagogy. There is no one other than these. We have traced this brief knowledge. We did a very rigorous study. We have identified the books and articles of Musa Kazim. We found that some of his works could not printed for various reasons. He has two books on the science of pedagogy. One of these is the two-volume. The first book is Guidance to the Ministry of Provincial Education Officers Training and Education (First Volume: 1310/1894), (Second Volume: 1313/1897). The 13th issue of the second volume of this work is History of Pedagogy. The extended version of this section is “Hükema-i Cihân Tâlim ve Terbiye Târihi” (Original name: Les philosophes du monde et l’histoire de la pedagogie) (1327/1911). His other work on the science of pedagogy has not been published. Musa Kazim says that his main interest is History Philosophy but he is interested in psychology and pedagogy as a result of necessity. The History of Pedagogy in our country in Education Faculties does not take place in the programs. Looking at the level of his works, the contemporary educational knowledge and tradition of pedagogy in our country need a serious critique. Musa Kazim graduated from Galatasaray High School. He worked as district vice-governor in Adana-Kozan. In this article, it will be explained how these two works occupy a place in the Pedagogy Discipline and Pedagogy History in Turkey.

Keywords
Musa Kazim, Philosophers of the World and the History of Pedagogy, Guide for Education and Training,

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri