Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKİYE’DEKİ “ULUSLARARASI GÖÇ VE GÖÇMEN” ALGISINDA MEDYANIN ROLÜ VE TOPLUMSAL UYUMA ETKİLERİ
(INTERNATIONAL MIGRATION AND IMMIGRANTS" ROLE OF MEDIA IN PERCEPTION AND SOCIAL COHESION IN TURKEY )

Yazar : Meltem YILDIRIM    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 34
Sayfa : 846-856
377    284


Özet
Geçmiş dönemlerden beri var olan göç, günümüz toplumlarında da olağan bir mesele olarak karşımıza çıkmaktadır. Uluslararası hareketliliğin arttığı bu dönemde toplumsal uyum, özellikle üzerinde durulması gereken bir konudur. Göçmenlerin kabulü konusunda devlet politikalarının düzenlenmesinin yanı sıra yerli halkın da bir arada yaşamaya gönüllü olması gerekmektedir. Karşılıklı uyumun ve birlikte yaşamanın mümkün olmadığı durumlarda etnik çatışmalar kaçınılmaz olacaktır. Türkiye’de toplumsal uyumun şekillenmesinde, medyanın yayınladığı haberlerin payı oldukça büyüktür. Göçmenlerin, medya tarafından nasıl yansıtıldığı, Türkiye’deki göçmen algısını etkilemektedir. Örneğin; medyada göçmenlerin ekonomiyi olumsuz etkilediği haberlerine yer verilmesi, halkın da bu şekilde bir inanışa sahip olmasına neden olmaktadır. Çeşitli haberlerle gündemde olan göçmen konusu, medyada tarafsız ve gerçekçi bir şekilde yer almalı ve kişisel yorumlamaya ve yönlendirmeye kapalı olmalıdır. Çalışmanın amacı, medyanın Türkiye’deki göçmen algısı üzerindeki rolünü ortaya çıkarmak ve medyanın büyük etkisinin olduğu toplumsal uyumun sağlanması adına önerilerde bulunmaktır. Bu çalışmada, göçmenler hakkında medyada yer alan haberler, söylem analizi yöntemi ile incelenecek ve değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler
Uluslararası Göç, Medya, Toplumsal Uyum, Göçmen, Medya Sosyolojisi

Abstract
Migration, which has existed since the past, is a common problem in today's societies. Social cohesion in this period, when international mobility is on the rise, is a particular issue to be emphasized. In addition to organizing government policies on the acceptance of immigrants, indigenous people must volunteer to live together. In situations where mutual harmony and coexistence are not possible, ethnic conflicts will be inevitable. In shaping the social cohesion in Turkey, the share of news published by the media is quite large. Migrants, how it is reflected by the media, affects the perception of migrants in Turkey. For example; the fact that immigrants in the media have negative effects on the economy causes the people to have such a belief. The immigration issue, which is on the agenda with various news, should be neutral and realistic in the media and should be closed to personal interpretation and direction. The aim of this study is to uncover the role of the media's perception of migrants in Turkey and that the media is of great influence in order to ensure social harmony and make suggestions. In this study, the news about the immigrants in the media will be examined and evaluated by discourse analysis method.

Keywords
International Migration, Media, Social Cohesion, Migrants, Media Sociology.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri