Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


GÖÇLERİN ÇOCUKLAR ÜZERİNDE OLUŞTURDUĞU SONUÇLARIN İSTATİSTİKLERE YANSIMASI VE LİTERATÜRDEKİ YERİ
(THE REFLECTION OF THE RESULTS OF THE MIGRATION ON CHILDREN TO STATISTICS AND THE PLACE OF THE LITERATURE )

Yazar : Bahar ÇOLAK  & İlnur KAHRİMAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 34
Sayfa : 719-730
525    357


Özet
Göç, sebebi ne olursa olsun toplumları derinden etkileyen bir olgudur ve her zaman önemli toplumsal değişmelere neden olmuştur. Hiç şüphesiz ki bu değişmelerden en çok etkilenen grup ise çocuklardır. Göç nedeniyle çocukların yaşamları tamamen değişebilmekte ve çocuklar birçok tehlike ile karşılaşabilmektedir. Bu çalışma, göçten etkilenen çocuklara dikkat çekmek amacıyla tasarlanmış olup, göçün çocuklar üzerindeki sonuçlarının istatistiklerle tartışılmasını ve ülkemiz literatürüne nasıl yansıdığını içermektedir. Bu doğrultuda, çalışmada Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) gibi örgütlerin verilerine yer verilmiş ve raporları incelenmiştir. İncelenen raporlara göre; Avrupa’ya ulaşma çabası içindeki göçmen ve mülteci çocukların dehşet verici insan hakları ihlallerine maruz kaldığı, ülkemizde son beş yılda yapılmış olan çalışmalar incelendiğinde ise göçten etkilenen çocukların; eğitim hakkından yoksun kalma, eğitimde yaşanan sıkıntılar, göçle gelen çocukların kayıp nesil sorununu oluşturduğu, çocuk işçiliği, bulaşıcı hastalıklar, çocuk ölümleri, madde bağımlılığı, erken yaşta evlilikler, çocuk gelinler, çatışma, suça yönelme gibi sorunlarla karşı karşıya kalmaları gibi çalışma temaları tespit edilmiştir. Göçün çocuklar üzerindeki etkilerinin oldukça tehditkâr olduğu ve alarm verici bir durumda olduğu sonucuna varılmıştır. Birçok disipline bu konuda sorumluluklar düşmektedir. Bu disiplinler arasında hemşirelerin de göçmen çocukların sağlığını korumada önemli rolleri bulunmaktadır. Dolayısıyla göçün çocuklar üzerindeki etkileri belirlenmeli ve uygun girişimler yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler
Göç, Çocuk, Çocuk Sağlığı, Göçün Etkileri, Göç ve Çocuk, Çocuk Göçmenler.

Abstract
Migration is a phenomenon that deeply affects societies no matter what the cause, and has always led to important social changes. No doubt, the most affected group is children. Children's lives can change completely due to migration and children can face many dangers. This study was designed to draw attention to the children affected by the migration, to discuss the consequences of migration on children, and to reflect on the literature of our country. In this context, data of organizations such as United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) and United Nations Children's Fund (UNICEF) have been included and their reports have been examined. According to the reports; In the last five years in Turkey, migrant and refugee children who have been exposed to horrific human rights abuses in the effort to reach Europe; deprived of the right to education, problems experienced in education, the problems of the children of immigration, child labor, infectious diseases, child deaths, substance abuse, early marriages, child brides, conflict, crime, such as the occurrence of issues such as working themes have been identified. It was concluded that the effects of migration on children were quite threatening and alarming. Many disciplines have responsibilities in this regard. Among these disciplines, nurses have important roles in protecting the health of immigrant children. Therefore, the effects of migration on children should be determined and appropriate initiatives should be made.

Keywords
Migration, Child, Child Health, Effects of Migration, Migration and Child, Child Migrants.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri