Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN YABANCI DİL DİNLEME KAYGILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EVALUATION OF ANXIETY LISTENING IN FOREIGN LANGUAGE OF STUDENTS OF DEPARTMENT OF FOREIGN LANGUAGE EDUCATION

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN YABANCI DİL DİNLEME KAYGILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

 
Yazar : Ebubekir BOZAVLI    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 33
Sayfa : 87-97
DOI Number: :
Cite : Ebubekir BOZAVLI , (2018). YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN YABANCI DİL DİNLEME KAYGILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Route Education and Social Science Journal , 33, p. 87-97. Doi: 10.17121/ressjournal.1557.
1117    750


Özet
Dinleme, doğal bir dilde iletişimsel sürekliliğin temel bir öğesidir. Dinleyen birey söylenenleri anlamlandırır, konuşma sırasını alarak iletişime yön verir ve söylem boyutunda dil sürekliliğini kalıcı kılar. Dinleme anlamlandırmayı gerektirdiğinden şayet söylenenleri anlamlandıramıyorsa yabancı dil öğrenen birey endişeye kapılabilir. Bu çalışma yabancı dil öğrencilerinin dinleme kaygılarını saptamayı amaçlamakta ve hangi etkenlerin öğrenende dinleme kaygısı yarattığını tespit etmeyi hedeflemektedir. Araştırmanın örneklemini Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Bölümü öğrencileri oluşturmaktadır. 159 katılımcıya “Yabancı Dil Dinleme Kaygıları” anketi uygulanmış, elde edilen veriler SPSS programıyla çözümlenmiş, betimsel analizle yorumlanmıştır. Anketin güvenirlilik ve geçerlilik sonucu Cronbach Alpha 0,83 olarak saptanmıştır. Dinlemede yaşanılan kaygı dilin anlamlandırma boyutunda ortaya çıkmaktadır. Yabancı dil bölümü öğrencileri en fazla kaygıyı çok hızlı konuşulduğunda konuşulanları anlamlandıramadıklarında, dinlenilen konuyla ilgili daha önce yeterli bir bilgiye sahip olmadıklarında, kötü bir sesletime maruz kaldıklarında ve dinlediklerini anlamadıklarında öğretmenin olumsuz tepki verdiğinde yaşamaktadırlar.

Anahtar Kelimeler
Yabancı dil, dinleme, kaygı, anlamlandırma, dinleme stratejileri

Abstract
Listening is an essential element of communicative continuity in a natural language. The listening individual makes sense of what is said, directs the communication by taking the order of speech and makes the continuity of language permanent in the discourse dimension. If learner cannot make sense of what is said because listening requires it, he can be worried. This study aims to determine the listening anxiety of foreign language students and to determine which factors cause listening anxiety in the learners. The sample of the study is comprised of the students of Kazım Karabekir Faculty of Education, Department of Foreign Languages. A total of 159 participants were interviewed with a questionnaire “the Anxiety Listening in Foreign Language”. The reliability and validity of the questionnaire were found to be Cronbach Alpha 0.83. The anxiety experienced in listening is revealed in the meaning of the language. Foreign language students are most likely to live in situations where they cannot make sense of what is spoken when the issue is spoken too quickly, when they have not had enough information about the subject being heard, when they are exposed to a bad speech and they do not understand what they listen to, when the teacher reacts negatively.

Keywords
Foreign language, listening, anxiety, interpretation, listening strategies

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri