Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


VELİ EĞİTİMİYLE DESTEKLENMİŞ FEN ÖĞRETİMİ’NİN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARI ve TUTUMLARINA ETKİSİ

THE EFFECT OF TEACHING SCIENCE SUPPORTED BY PARENT EDUCATION ON SECONDARY SCHOOL STUDENTS’ ACADEMICAL SUCCESS AND ATTITUDE

VELİ EĞİTİMİYLE DESTEKLENMİŞ FEN ÖĞRETİMİ’NİN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARI ve TUTUMLARINA ETKİSİ

 
Yazar : Hatice GÜLMEZ GÜNGÖRMEZ    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 32
Sayfa : 23-40
DOI Number: :
Cite : Hatice GÜLMEZ GÜNGÖRMEZ , (2018). VELİ EĞİTİMİYLE DESTEKLENMİŞ FEN ÖĞRETİMİ’NİN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARI ve TUTUMLARINA ETKİSİ. Route Education and Social Science Journal , 32, p. 23-40. Doi: 10.17121/ressjournal.1502.
1466    1082


Özet
Bu araştırma, veli eğitimi desteğiyle yürütülen Maddenin Değişim Ünitesi öğretiminin öğrencilerin Fen ve Teknoloji dersindeki akademik başarılarına ve tutumlarına etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma yarı deneysel bir çalışma olup; araştırmada ön-test-son-test kontrol gruplu desen kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Adıyaman ili Hürriyet Ortaokulu'nun 5. sınıfında öğrenim gören 30'u deney, 30'u kontrol grubu olmak üzere toplam 60 öğrenci oluşturmuştur. Çalışmada veri toplama aracı Akademik Başarı Testi ve Fen Bilimleri dersine yönelik Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Ölçeklerden elde edilen veriler uygun istatistiksel teknikler kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmadan elde edilen verilere göre; veli eğitiminin öğrencilerin akademik başarıları üzerinde pozitif bir etkiye sahip olduğu, öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerini arttırdığı, okul-aile işbirliği ve iletişimini geliştirdiği söylenebilir.

Anahtar Kelimeler
Veli Eğitimi, Fen Öğretimi, Okul-Aile Iletişimi.

Abstract
This research was done to analyse the effect of teaching the fifth class unit "Change of Matter" that supported by parent education on students' academical success and attitudes in Science and Technology course. The research is a quasi experimental study; in this research experimental figure consisting of pre-test, last-test control group was used. Study group of this research was 60 fifth grade students, 30 of them was the experimental group, the rest was the control group, in 2013-2014 education year at Hürriyet Secondary School in Adıyaman. In the study data collection tool, academic achievement-test and the attitude scale towards science and technology were used. The data of the questionnaires was collected systematically and analysed. According to the data obtained from the study; it can be said that parent education has a positive effect on students' academical success and it increases the students' readiness and school-family cooperation.

Keywords
Parent Education, Science Education, School-Family Communication.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri