Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL BİLGİLER DERSİNİN YAPISI VE ÖĞRETİMİN TOPLULAŞTIRILMASINA İLİŞKİN FARKINDALIKLARI

AWARENESS OF SOCIAL STUDIES TEACHER CANDIDATES’ ON STRUCTURE OF SOCIAL STUDIES COURSE AND INTEGRATION OF TEACHING

ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL BİLGİLER DERSİNİN YAPISI VE ÖĞRETİMİN TOPLULAŞTIRILMASINA İLİŞKİN FARKINDALIKLARI

 
Yazar : Erdoğan KAYA  & Sercan BURSA  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 31
Sayfa : 1-23
DOI Number: :
Cite : Erdoğan KAYA & Sercan BURSA, (2018). ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL BİLGİLER DERSİNİN YAPISI VE ÖĞRETİMİN TOPLULAŞTIRILMASINA İLİŞKİN FARKINDALIKLARI. Route Education and Social Science Journal , 31, p. 1-23. Doi: 10.17121/ressjournal.1500.
1412    1542


Özet
Dünyada, 20. yüzyılın başlarında gelişim gösteren toplu öğretim anlayışı, birbirinden bağımsız disiplinlerin ve uygulamaların olmadığı, konuların ve sorunların çok boyutlu ve bütüncül olarak ele alındığı bir eğitim-öğretim sistemi olarak tanımlanabilir. Türkiye’de de dünyadaki gelişmelere paralel olarak 20. yüzyılın başlarında toplu öğretim sistemine geçilmiştir. Toplu öğretim anlayışının Türk eğitim sistemine en önemli yansımalarından biri Sosyal Bilgiler dersidir. Sosyal Bilgiler dersinin amaçlarının gerçekleşebilmesi için öğretmenlerin toplu öğretim anlayışı ve ilkelerinin farkında olmaları gerekmektedir. Dolayısıyla öğretmen adaylarının da buna uygun bir lisans eğitimi almaları ve bir toplu öğretim dersi olarak Sosyal Bilgileri uygulama konusunda gerekli yeterliklere sahip olmaları beklenmektedir. Bu araştırmanın amacı Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının Sosyal Bilgiler dersinin program yapısı ve öğretimin toplulaştırılması hakkındaki görüşlerini belirlemektir. Nitel araştırma yaklaşımına uygun olarak gerçekleştirilen bu araştırmanın katılımcıları lisans programının son döneminde bulunan 18 Sosyal Bilgiler öğretmen adayıdır. Yarı yapılandırılmış görüşmelerle elde edilen veriler, tümevarımsal bir şekilde analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının çoğu, ilköğretim düzeyinde ayrık (disipliner) öğretimden çok toplu öğretimin yapılması gerektiğini savunmuşlardır. Ancak var olan Sosyal Bilgiler programında üniteler arası bağ kurma probleminin varlığına vurgu yapmışlardır. Sosyal Bilgiler öğretmenliği lisans programındaki derslerin çoğunlukla disipliner olduğu, toplulaştırmayı öğrenecekleri yeterli derslerinin bulunmadığını belirtmişlerdir. Bu noktada farklı disiplinler arasında ilişki kurma konusunda daha fazla uygulama yapılmasını önermişlerdir.

Anahtar Kelimeler
Sosyal Bilgiler dersi, toplu öğretim sistemi, öğretmen adayları.

Abstract
Integrated teaching, an understanding which was built up by studies at the onset of 20th century, is basically defined as a learning-and-teaching system in which subjects and matters are handled in a multi-dimensional and holistic approach rather than separate disciplines and applications. Turkey has adopted the integrated teaching principles since the onset of 20th century. One of the most important reflections of the integrated teaching applications to the Turkish education system is Social Studies course. Teachers should be aware of integrated teaching principles in order to achieve the outcomes of course. Thus, teacher candidates should also obtain necessary training and skills to fulfill the objectives of Social Studies as an integrated teaching course. The aim of the study is to specify the views of Social Studies teacher candidates on the course curriculum and integration of teaching. This research was carried out in accordance with the qualitative research approach. The participant of the research is 18 Social Studies teacher candidates who are in the last period of the undergraduate program. The data obtained from semi-structured interviews were analyzed in an inductive manner. The results of the study showed that majority of the participants agreed on the integrated teaching on primary education rather than disciplinary approach. They also emphasized the problem of associating units on the present Social Studies curriculum. The participants stated that the courses at the Social Studies teaching department are mostly disciplinary and that they lacked the chances of learning about integrated teaching. At this point, they also suggested to apply more practice in building relationships among different disciplines.

Keywords
Social Studies course, integrated teaching system, teacher candidates.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri