Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


YER ADLARININ DİLİ: TOKAT İLİ ÖRNEĞİ
(LANGUAGE OF PLACE NAMES: TOKAT PROVINCE EXAMPLE )

Yazar : Sami BASKIN  & Sevtap BUZLUKLUOĞLU ARSLAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 3
Sayfa : 391-409
7427    6315


Özet
Yerleşim yeri adları, sosyal, tarihî, kültürel ve coğrafik birer göstergedir. Yerleşim yerinde yaşayanların kökeni, dili, yaşam biçimi vb. hakkında bilgi verirler. Ayrıca yerleşim yerinin coğrafi yapısı, konumu veya geçmişi hakkında da önemli ipuçları sunarlar. Bunun için bu adlar, pek çok bilim dalının inceleme konusudur. Dil biliminin alt kollarından biri olan ad bilimi de, yerleşim yerlerinin adlarını anlam, yapı, köken vb. yönlerden inceler. Bu çalışmada Tokat ilindeki yerleşim yerlerinin adları ele alınmış ve anlam bilgisi bakımından incelenmiştir. Ortaya çıkan sonuçlardan hareketle de bu yer adlarının kavram alanları belirlenmiştir. Kavram alanı, “birbirine yakın, birbirini çeşitli açılardan bütünleyen, aralarında ortak bir bağ bulunan kavramların oluşturduğu bütünlüktür” (Hengirmen, 1999: 246). Bu yüzden araştırmada, Tokat’taki yerleşim adlarından birbirine yakın anlamlı olanlar, birbirini anlam açısından tamamlayanlar veya aralarından ortak adlandırma noktaları bulunanlar bir kavram alanının içinde toplanmıştır. Böylelikle, adlandırma esnasında doğa, inanç, yaşayış, kültürel miras gibi durumların Tokat halkına nasıl esin kaynağı olduğu ve bunun dile yansımalarını gösteren somut bir neticeye ulaşılmıştır. Ayrıca kullanım alanı azalmış veya anlamı unutulmuş bazı adlandırmalar, hem anlamları belirtilerek hem de kavram alanları gösterilerek yeniden hatırlatılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Tokat’taki yerleşim yerleri, kavram alanı, anlam bilgisi

Abstract
Names of places are important social, historical, cultural and geographical indicators. They give information about origin, language, life style of people living in these places. Besides, they provide significant clues about the places’ topography, location or historical past. . Therefore, these names are research subject to various sciences. . One of the sub-branches of Linguistics, Onomastics researches the places’ names in terms of meaning,structure,origin and etc. In this study, names of places in Tokat provinces are dealt (handled) and examined within the frame of Semantics. And the conceptual fields of these place names are defined with the motion arising from the results. Conceptual field is a unity constituted by the concepts which are close to each other , completing each other from various points and having a common connection between each other (Hengirmen, 1999: 246). Therefore, in this study, the place names in Tokat having a close meaning with each other, completing each other from various points or having common naming points are gathered in a conceptual field. By this means,we have reached a concrete result about how some situations during naming such as nature, faith,life, and cultural heritage inspired people living in Tokat and the reflections of this to language. Besides, some namings whose area of usage are lessened or meanings of which are forgotten are reminded again by both stating their meanings and showing their conceptual fields.
abortion history abortion side effects abortions in atlanta


Keywords
The places in Tokat, conceptual field, Semantics

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri