Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AVUSTURYA KRALİYET (MİLLİ) KÜTÜPHANESİ’NDEKİ TASAVVUF İLE İLGİLİ ELYAZMALARI HAKKINDA BİR BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ
(SUFISM-RELATED HANDWRİTİNG ON THE AUSTRIA ROYAL (NATIONAL) LIBRARY )

Yazar : Hüseyin DEMİR  & Tunay KARAKÖK  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 27
Sayfa : 1249-1259
477    309


Özet
Osmanlıcadaki karşılığı, esami-i kütübi, ilm–i kütüp, ilm-i tarif’ül kütüp, kitabiyat olan ve eski Yunancada biblios (kitap) ile grapho (yazma) kelimelerinden türemiş, kitaplar hakkında yazı, kaynakça, kitap bilgisi anlamında kullanılan bir terim olan bibliyografya Tanzimat’tan sonra dilimize girmiştir. Bibliyografya hazırlama ihtiyacı matbaanın keşfinden sonra çıkmış, kitapların çoğalması ile kütüphanecilerin, ilim adamların ve kitapseverlerin kaynakça oluşturmak, kitap listeleri hazırlamak, kitapları sıralamak, tanıtmak ve dizinlemek ihtiyaçları oluşmuştur. Bu çalışmamızda söz konusu ihtiyacın bir tezahürü olarak ortaya konmuştur. Söz konusu çalışmamızda; Avusturya Kraliyet (Milli) Kütüphanesinde, 1865 – 1867 yılları arasında üç cilt olarak yayınlamış olan ve toplamda 2016 adet Arapça, Farsça ve Türkçe elyazmasını kapsayan katalogdaki tasavvuf üzerine yazılmış Arapça elyazmaların bulunduğu üçüncü cilt kitabının 314 – 411 sayfa aralarında bulunan ve Katalog Numaraları 1888 – 1930 aralığında olan 42 adet Arapça elyazması eser; konu, içerik ve nitelik yönünden incelenmiştir. Bu sayede tasavvuf tarihi konusunda çalışmalar yapmak isteyen ya da yapan araştırıcılara kaynak niteliğindeki el yazmaları ulaşılabilir bir hale getirilmiş olup, literatüre kazandırılması yolunda önemli bir adım atılmış olacaktır.

Anahtar Kelimeler
Avusturya Kraliyet-Milli Kütüphanesi, Tasavvuf, Yazma Eser, Yazma Eserlerin Kataloglanması.

Abstract
A term used in the meaning of writing, bibliography, book information about books derived from the words of the biblios (book) and grapho (writing), which is the book and the book of ancient books, bibliography of the Ottoman Empire, the bibliography went into our language after Tanzimat. The necessity of preparing a bibliography came out after the discovery of the printing press, and with the proliferation of books, the need for librarians, scholars and book lovers to create bibliographies, prepare book lists, sort books, introduce and index them. In this study, it was revealed as a manifestation of the need. In our study; In the Royal Library of Austria, the third volume of the third volume of the book, published in three volumes between 1865 and 1867, contains Arabic manuscripts on catalogs of Sufi literature covering a total of 2016 Arabic, Persian and Turkish manuscripts, and between catalog numbers 1888 - 1930 pieces of Arabic handwriting work; subject, content and quality. In this regard, the researchers who wanted to or would like to work on the history of mysticism were made accessible and the important step towards acquiring the literature would be taken.

Keywords
Austrian Royal (National) Library, Sufism, Manuscript, Cataloguing of Manuscripts

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri