Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETME-ÖĞRENME SÜREÇLERİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN YANSITICI DÜŞÜNME BOYUTUNDA İNCELENMESİ

ANALYSIS OF THE SCIENCE TEACHERS 'VIEWS ON TEACHING-LEARNING PROCESS IN REFLECTIVE THINKING

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETME-ÖĞRENME SÜREÇLERİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN YANSITICI DÜŞÜNME BOYUTUNDA İNCELENMESİ

 
Yazar : Ufuk TÖMAN  - Sabiha ODABAŞI ÇİMER & Yusuf ERGEN  
Türü :
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 3
Sayfa : 353-364
DOI Number: :
Cite : Ufuk TÖMAN - Sabiha ODABAŞI ÇİMER & Yusuf ERGEN , (2014). FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETME-ÖĞRENME SÜREÇLERİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN YANSITICI DÜŞÜNME BOYUTUNDA İNCELENMESİ. Route Education and Social Science Journal , 3, p. 353-364. Doi: 10.17121/ressjournal.116.
9910    5565


Özet
Bu çalışmanın amacı, fen bilgisi öğretmen adaylarının öğretme-öğrenme süreçleri ile ilgili görüşlerinin yansıtıcı düşünme boyutunda incelenmesidir. Çalışma, betimsel bir araştırmadır. Öğretmen adaylarının görüşlerini belirlemek için açık uçlu sorular kullanılmıştır. Sorular yoluyla elde edilen verilerin istatistiksel çözümlemeleri yapılmıştır. Araştırma, Bayburt Üniversitesi, Bayburt Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü, 3. Sınıf öğrencileriyle yürütülmüştür. Araştırmaya, Bayburt Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü’nden 32 öğrenci katılmıştır. Örneklemde yer alan 32 öğrencinin 18’ i kız, 14’ ü erkek öğrencidir. Bu nedenle, yöntem olarak uygulamada karşılaşılan sorunların araştırılması ve çözüm üretilmesi amacıyla kullanılan betimsel araştırma yaklaşımlarından tarama yöntemi seçilmiştir. Öğretmen adaylarının mülakatlarındaki ifadeleri incelendiğinde öğretmen adaylarının daha çok teknik alanda yansıtıcı düşünme yeteneklerinin ön planda olduğu tespit edilmiştir. Eleştirel alanda yansıtıcı düşünme yeteneklerinin ise hiç olmadığı dikkat çekmektedir. Çalışma, öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik öneriler ile tamamlanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Yansıtıcı düşünme, Teknik alanda yansıtıcı düşünme, Eleştirel alanda yansıtıcı düşünme

Abstract
In this study, we investigate of science and technology teachers' opinions about the teaching-learning process and we determined at the level of reflective thinking. This study is a descriptive study. Open-ended questions were used to determine the views of pre-service teachers. Questions used in the statistical analysis of data for obtained student’s through. Solution to the problems encountered in practice as a method for the production of research so descriptive research approaches used in the survey method. This study was applied Department of Science Teaching at the Faculty of Education students in the third class. Department of ScienceTeaching 32 students participated the study in Bayburt University. The 32 students in the sample and all of the mare 18 female and 14 male. The findings of the study about students opinion for reflective thinking skills that most of the prospective science teachers’ technical reflective thinking skills were beter than critical reflective thinking skills. In the area of critical reflective thinking skills is not at all note worthy. Work towards the development of preservice teachers' reflective thinking skills are complemented by recommendations.

Keywords
Reflective thinking, descriptive reflective thinking, critical reflective thinking

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri