Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKİYE’DE ENFLASYON VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ (2003-2017): GRANGER NEDENSELLİK ANALİZİ
(RELATIONSHIP BETWEEN INFLATION AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY (2003-2017): GRANGER CAUSALITY ANALYSIS )

Yazar : Hüseyin USLU    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 25
Sayfa : 210-229
2241    1115


Özet
İktisat literatüründe enflasyon ile ekonomik büyüme arasında bir ilişkinin olup olmadığı eğer böyle bir ilişki varsa yönünün ne olduğu, ilişkinin yönünün kullanılan yönteme, ele alınan ülkelere ve değişiklik gösterdiği döneme göre uzun yıllardan beri tartışma konusu olmuştur. Bu bağlamda, enflasyon ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin niteliği ve yönü konusunda zaman içerisinde farklı görüşler ortaya atılmıştır. Özellikle, 1980'li yıllara kadar enflasyonun ekonomik büyümeyi olumlu yönde etkilediği görüşü hâkimken, son yıllarda yapılan çalışmaların sonuçları değerlendirildiğinde, bugün çoğu iktisatçı enflasyonun ekonomik büyümeyi olumsuz etkilediği görüşündedir (Karaca, 2003: 247). Ancak günümüzde kabul gören genel görüş enflasyonun orta ve uzun dönemde büyümeyi olumsuz yönde etkilediğidir. Bu bağlamda, Türkiye’de yaklaşık yirmi yıldır gözlenen yüksek ve dalgalı enflasyon ile ortaya çıkan belirsizlikler sonucunda yatırımların ve ekonomik büyümenin olumsuz etkilenmesi ile ilişkili olduğu söylenebilir. Ekonomide büyüme potansiyelinin arttırılması yüksek ve dalgalı enflasyonun yarattığı orta ve uzun dönemli belirsizliklerin ortadan kaldırılmasına bağlıdır. Bu çalışmanın temel amacı enflasyon ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. Çalışmada, 2003:Q1 – 2017:Q4 dönemini kapsayan 60 gözlem değerine sahip üçer aylık veriler ile çalışılmıştır. Bu veriler, enflasyon (TÜFE) ve ekonomik büyüme (GSYİH) verileri kullanılmıştır. Enflasyon ve ekonomik büyüme değişkenleri TCMB-EVDS ’den elde edilmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre; enflasyon ekonomik büyümeyi olumsuz yönde etkilemektedir. Granger nedensellik analizi sonuçlarına göre; TUFE’ den GSYİH’ ya doğru bir nedensellik ilişkisine rastlanmazken, GSYİH ‘dan TUFE’ ye doğru nedensellik ilişkisine rastlanılmıştır. Bu durumda modelde bağımsız değişken olarak GSYİH’nın alınması modelin iktisadi olarak da anlamlı olduğunu ortaya koymuştur.

Anahtar Kelimeler
Enflasyon, Ekonomik Büyüme, Birim Kök Testi, Granger Nedensellik Testi.

Abstract
Turkey's economy inflation comes at the beginning of the most important and the biggest problem the solution sought since the 1970s. When assessed in terms of economic knowledge, the relationship between economic growth and inflation has been addressed at different times and in different forms, but no lasting result has been achieved. In this context, different views have emerged over time regarding the nature of the relationship between inflation and economic growth. In particular, the view that inflation affects economic growth positively until 1980s is the dominant opinion, when the results of the studies made in recent years are evaluated, most economists today think inflation affects economic growth adversely (Karaca, 2003: 247). However, today's accepted general view is that inflation affects growth in the medium and long term negatively. In this context, Turkey in nearly twenty years of investment experience of high and as a result, the uncertainties associated with fluctuating inflation and can be associated with negative effects on economic growth. Increasing the growth potential of the economy depends on the elimination of middle and long-term uncertainties created by high and fluctuating inflation. The main aim of this study is to determine the relationship between inflation and economic growth. İn the study, 2003: Q1 - 2017: Working with three monthly data with 60 observation values covering Q4 period. These data are used as inflation variable (TFP) and economic growth variable (GDP) data. Inflation and economic growth variables were obtained from CBRT-EVDS. According to the findings obtained without working; inflation affects economic growth negatively. According to Granger causality analysis results; While there was no causality relation to TUFE's GDP, there was a causality relationship from GDP to TUFE. In this case it is shown that the model of the GDP as an independent variable is economically meaningful.

Keywords
Key words: Inflation, Economic Growth, Unit Root Test, Granger Causality Test.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri