Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


OKUL YÖNETİCİLERİNİN KAYIRMACI TUTUM VE DAVRANIŞLARI İLE ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL GÜVEN ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

THE RELATIONSHIP BETWEEN FAVOURITISM BY SCHOOL ADMINISTRATORS AND TEACHERS’ ORGANIZATIONAL TRUST PERCEPTIONS

OKUL YÖNETİCİLERİNİN KAYIRMACI TUTUM VE DAVRANIŞLARI İLE ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL GÜVEN ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

 
Yazar : Durdağı AKAN  & Mevsim ZENGİN  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 25
Sayfa : 334-345
DOI Number: :
Cite : Durdağı AKAN & Mevsim ZENGİN, (2018). OKUL YÖNETİCİLERİNİN KAYIRMACI TUTUM VE DAVRANIŞLARI İLE ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL GÜVEN ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ. Route Education and Social Science Journal , 25, p. 334-345. Doi: 10.17121/ressjournal.1142.
1440    1301


Özet
Bu araştırmada ilkokullarda öğretmenlerin alglarına göre okullardaki güven ve kayırmacılık düzeyi karşılaştırılmaya çalışılmıştır. Tarama modelindeki araştırma, Erzurum il merkezinde resmi ilkokullarda görev yapan öğretmenler üzerinde yapılmıştır. Araştırmanın örneklemi, il merkezindeki 15 resmi ilkokulda görev yapan toplam 174 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı “Okullarda Örgütsel Güven Ölçeği” ile ”Okul Yönetiminde Kayırmacılık Ölçeği’ kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde; aritmetik ortalama, standart sapma pearson çarpım momentler korelâsyon analizi ve çoklu doğrusal regresyon analizi tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin algılarına göre, ilkokullarda görev yapan öğretmenlerin örgütsel güven düzeylerinin yüksek düzeyde olduğu, okul yöneticilerinin kayırmacı tutum ve davranış düzeylerinin ise düşük düzeyde olduğu, öğretmenlerin örgütsel güven düzeyleri ile yöneticilerin kayırmacılık düzeyleri arasındaki orta düzeyde, negatif ve anlamlı bir ilişki olduğu, okul yöneticilerinin kayırmacı tutum ve davranışlarının, öğretmenlerin örgütsel güven algılarının anlamlı bir yordayıcısı olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Güven, örgütsel güven, okullarda örgütsel güven, kayırmacılık, okul yönetiminde kayırmacılık.

Abstract
The study attempts to compare the levels of favouritism with those of trust in schools in primary school teachers’ views. The research employs the survey model and has been conducted with state primary school teachers in the centre of Erzurum province, a city in Eastern Turkey. The research sample consists of a total of 174 teachers from 15 state primary schools in the city centre of Erzurum. The research data have been collected by the “Organizational Trust Scale for Schools” (OTSS) and the “Favouritism in School Administration Scale”. Arithmetic mean, standard deviation, Pearson Product-Moment Correlation and Multiple Linear Regression are incorporatedly used for the analysis of the research data. According to the participant teachers’ views, the following has been concluded: the organizational trust levels of the participant primary school teachers are high, whereas the favouritism levels of the school administrators are low, there is a moderate, negative statistically significant correlation between the organizational trust levels of the participant primary school teachers and the favouritism levels of the school administrators and finally favouritism behaviours of the school administrators are significant predictors of the teachers’ organizational trust perceptions.

Keywords
Trust, favouritism, organizational trust, favouritism in school administration.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri