Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN YAZ OKULUNA KATILMA NEDENLERİNİN İNCELENMESİ

INVESTIGATION OF THE REASONS OF ELEMENTARY MATHEMATICS TEACHING DEPARTMENT STUDENTS' ARRIVAL TO SUMMER SCHOOL

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN YAZ OKULUNA KATILMA NEDENLERİNİN İNCELENMESİ

 
Yazar : Furkan ÖZDEMİR  & Abdullah KAPLAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 26
Sayfa : 53-62
DOI Number: :
Cite : Furkan ÖZDEMİR & Abdullah KAPLAN, (2018). İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN YAZ OKULUNA KATILMA NEDENLERİNİN İNCELENMESİ. Route Education and Social Science Journal , 26, p. 53-62. Doi: 10.17121/ressjournal.1062.
1707    1088


Özet
Çalışmanın amacı yaz okuluna katılan İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin yaz okuluna katılma nedenlerini incelemektir. Çalışma 2016-2017 öğretim yılının Yaz Döneminde, İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümünde öğrenim gören 351 öğrenci ile yürütülmüştür. Öğrenim gören 351 öğrenciden 177 öğrenci yaz okuluna katılmıştır. Çalışmada nicel araştırma yaklaşımı esas alınarak tarama modeli kullanılmıştır. Verilerin analizinde yüzde (%) değerleri hesaplanmıştır. Elde edilen bulgulara göre, yaz okuluna katılan öğrencilerin %31’ü hem kaldığı dersi almak hem de üst dönemlerden ders almak amacıyla yaz okuluna katılmışlardır. Bu kategoriyi %23 ile dönem uzatma nedeniyle yaz okuluna katılan öğrenciler takip etmektedir. Bunun dışında sınıf seviyeleri ve kategoriler ayrı ayrı incelenerek yorumlanmış ve tartışılmıştır. Ayrıca, çalışmadan elde edilen sonuçlar ilgili alan yazındaki mevcut araştırmalarla karşılaştırılarak tartışılmış ve konu ile ilgilenen araştırmacılara öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Yaz okulu, ilköğretim matematik eğitimi, üniversite öğrencileri.

Abstract
The aim of the study is to examine the reasons for the participation of the Elementary Mathematics Teaching Department students attending summer school. The study was conducted with 351 students studying in the Elementary Mathematics Teaching Department during the summer term of the 2016-2017 academic year. n the study, a screening model was used based on quantitative research approach. Percent (%) values were calculated in the analysis of the data. According to the findings, 31% of the students attending the summer school participated in the summer school in order to take the lesson and to take lessons from the upper period. This category is followed by students who attend summer school due to the extension of 23%. Apart from this, the class levels and categories are interpreted and discussed separately. In addition, results obtained without study were discussed and compared with current researches in the related field and suggestions were given to researchers interested in the subject.

Keywords
Summer school, primary mathematics education, university students.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri