Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


CBS VE AHS KULLANILARAK ORMAN YANGINI DUYARLILIK ANALİZİ: ANTAKYA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ÖRNEĞİ
(FOREST FIRE SUSCEPTIBILITY ANALYSIS USING GIS AND AHP: THE CASE OF ANTAKYA FORESTRY OPERATION DIRECTORATE )

Yazar : Emre ÖZŞAHİN    
Türü :
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 3
Sayfa : 50-71
10039    2740


Özet
Orman yangınları bakımından dünyanın önde gelen yerlerinden olan Akdeniz havzasında yer alan Türkiye, gerek doğal, gerekse sosyo-ekonomik koşulları nedeniyle orman yangınlarının çok sık yaşandığı ülkelerden biridir. Özellikle ihmaller nedeniyle meydana gelen bu doğal afet, son yıllarda ciddi oranda maddi kayıplara neden olmuştur. Bu çalışmanın amacı, Antakya Orman İşletme Müdürlüğü sınırları dahilinde orman yangını duyarlılık analizinin yapılmasıdır. Bu analiz, orman yangını riskini etkileyen faktörler (yükselti, eğim, bakı, yerleşmeye mesafe, yol hatlarına mesafe, arazi kullanımı, bitki örtüsü) ile yangına müdahaleyi etkileyen faktörler (su kaynaklarına mesafe, yangın müdahale ekiplerine mesafe, yangın gözetleme kulelerine mesafe, yangın gözetleme kulelerinden görülebilirlik) göz önünde bulundurularak yapılmıştır. Çalışmada kullanılan faktörler CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) teknikleri ile AHS (Analitik Hiyerarşi Süreci) yöntemi kullanarak analiz edilmiştir. “Coğrafi parametreler, orman yangını duyarlılığının dağılışında önemli rol oynamaktadır” yargısı çalışmanın hipotezini teşkil etmektedir. Çalışma orman yangınları açısından duyarlı alanları belirlemede CBS kullanımını vurgulamak bakımından metodolojik önem taşır. Sonuçta, inceleme alanında orta duyarlı alanların egemen olduğu ve sahanın orta derecede bir orman yangını potansiyeli barındırdığı belirlenmiştir. Orman yangını duyarlılığı daha çok Amanos Dağları’nın kuzey kesimi, Antakya’nın kuzeybatı kesimi, Kuseyr Platosu ve Reyhanlı çevresinde görülmektedir. Nihayetinde bu çalışma, CBS, orman yangını planlamalarında etkin karar vermeye yardımcı araç olarak kullanılabileceğini göstermiştir.
abortion history classicsforkids.com abortions in atlanta


Anahtar Kelimeler
Orman, orman yangınları, CBS, AHS, Antakya orman işletme müdürlüğü.

Abstract
Turkey, which is located in the Mediterranean basin that is one of the prominent zones in the world in terms of forest fires, is one of the countries where forest fires are experienced very often due to both natural and socio-economic conditions. This natural disaster, which occurs due to negligence in particular, has caused considerable material losses in recent years. The purpose of this study was to make a forest fire susceptibility analysis within the coverage area of Antakya Forestry Operation Directorate. The analysis was made based on the factors influential on forest fire risk (elevation, slope, exposure, distance to settlement, distance to road lines, land use, vegetation cover) and the factors influential on fire-fighting (distance to water resources, distance to fire-fighting teams, distance to fire observation towers, the visibility of fire observation towers). The said factors were analyzed by means of GIS (geographic information systems) and AHP (analytic hierarchy process). The hypothesis of the study was as follows: “Geographic parameters play an important role in the distribution of forestry fire susceptibility.” The present study was methodologically significant in that it highlighted the use of GIS for determining the areas susceptible to fire. In the end, it was determined that the study area was dominated by medium susceptibility areas, and the study area contained a medium forest fire potential. The forest fire susceptibility was seen mostly in the northern part of the Amanos Mountains, the northwestern part of Antakya, Kuseyr Plateau and around Reyhanlı. In conclusion, the present study demonstrated that GIS could be used as an instrument helping to make effective decisions concerning forest fire planning.

Keywords
Forestry, forest fires, GIS, AHP, Antakya forestry operation directorate.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; 24-25-26 Mart 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 6/11 Aralık sayısı yayınlamıştır. Ocak 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri