Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DİVANÜ LÛGATİ’T-TÜRK’TE İÇKİ, KUMAR ve ZİNAYA DAİR SÖZCÜKLER

THE WORDS OF THE DRINK, PUNT AND ADULTERY IN DIVANÜ LÛGATI’T-TÜRK

DİVANÜ LÛGATİ’T-TÜRK’TE İÇKİ, KUMAR ve ZİNAYA DAİR SÖZCÜKLER

 
Yazar : Adem AYDEMİR    
Türü :
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 3
Sayfa : 230-241
DOI Number: :
Cite : Adem AYDEMİR , (2014). DİVANÜ LÛGATİ’T-TÜRK’TE İÇKİ, KUMAR ve ZİNAYA DAİR SÖZCÜKLER. Route Education and Social Science Journal , 3, p. 230-241. Doi: 10.17121/ressjournal.105.
8805    6067


Özet
Bir kültür hazinesi olan Divanü Lûgati’t-Türk (DLT), bir yandan XI. asırda söz varlığının genişliğini ve çeşitliliğini gözler önüne sermekte, bir yandan da o dönemde insan ve toplum yaşamıyla, maddî ve manevî kültürümüzle ilgili, ilgi çekici kayıtlar ortaya koymaktadır. Bu bakımdan zamanımızdan yaklaşık bin yıl önce yazılan DLT, Türkçenin ilk sözlüğü olmaktan öte pek çok araştırmacının teslim ettiği üzere tarihi ve kültürel başvuru kaynaklarımızın da ilklerindendir. Toplumların yaşam biçimleri, dünyayı algılayışları o toplumun dilinde de kendini gösterir. DLT, yaklaşık bir asırdır Türklük biliminin başlıca araştırma konularından biri olmuştur. Bu eser, edebiyat bakımından önemli olduğu kadar kültür özelliklerini yansıtması bakımından da değerlidir. Türk kültürü, tarih içinde birçok kültürü etkilemiş ve birçok kültürden de etkilenmiştir. Göçebelikten yerleşik hayata geçen Türklerin yaşam şekillerindeki değişiklik kültürlerine de yansımıştır. Eski Türk sosyal yaşantısı, Türklerin eski dönemlerinin sosyal, siyasi, ekonomik ve çevresel şartlarıyla iç içe gelişmiş, bütün bu unsurlar birbirlerini etkileyip şekillendirmişlerdir. Tabii ki bunun sebebi, yukarıda da belirttiğimiz gibi Türklerin girdikleri kültür çevreleriyle, dinlerin tesiri yüzündendir. DLT, her alanda olduğu gibi, içki, kumar ve zina açısından da önemli bilgiler içermektedir. Bu makalede başlıkta geçen üç konu ele alınacaktır. Bu sebeple makalede, DLT’de yer alan sözcüklerin içinden seçilmiş içki içmek, kumar oynamak ve zinaya dair sözcükler ve bunların açıklamaları anılan çerçevede incelenecektir.

Anahtar Kelimeler
Divanü Lûgati’t-Türk, söz varlığı, içki, kumar, zina.

Abstract
Divanü Lûgati’t-Türk (DLT), which is a cultural treasure of Turkish, shows wideness and prosperity of Turkish vocabulary in 11th century and also puts forward interesting recordings about people and community life, materialistic and moral culture in that century. From this point of view, DLT which was, approximately, written a thousand years ago, is, as a great many researchers agreed, one of the first historical and cultural reference books rather than being the first Turkish dictionary. The life style and understanding life of societies can be seen on languages of societies. DLT has been one of the research subjects in the science of Turkishness nearly for an age. This work is precious in terms of reflecting cultural properties as well as being important in terms of literature. Turkish culture has influenced many cultures and it had been influenced by many cultures in history. Change in the life style of the settled Turks has also been reflected on their culture. Old Turkish society life has developed by having intertwined with social, political, economic and environmental conditions in old periods of Turkish. The reason of this is, of course, as we have mentioned above, the cultural area that Turks joined and the effects of the religions.bDLT, as every subject, consists of valuable information on drink, punt and adultery of 11th century. In this article, three subjects mentioned in the title will be discussed. Therefore, it is studied, in this article; the words of drink, punt and adultery selected from DLT and their commentaries in the frame will be mentioned.

Keywords
Divanü Lûgati’t-Türk, vocabulary, drink, punt, adultery.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri