Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AFRİKA’DA YUMUŞAK GÜÇ: KÜLTÜR, SİYASİ DEĞERLER VE DIŞ POLİTİKA BAĞLAMINDA ÇİN ÖRNEĞİ
( SOFT POWER IN AFRICA: CHİNA EXAMPLE IN THE CONTEXT OF CULTURE, POLİTİCAL VALUES AND FOREIGN POLICY )

Yazar : Merve KARAOĞLAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 25
Sayfa : 11-24
1448    1140


Özet
Sert güç politikalarının yetersiz kaldığı günümüz uluslararası siyasetinde devletler kendilerine yönelik tehdit algısını zayıflatmak için yumuşak güç politikalarını da dış politika stratejileri olarak kullanmaya başlamıştır. Joseph Nye’nin literatüre kazandırdığı yumuşak güç kavramı kısaca, bir ülkenin dünya siyasetinde istediği sonuçlara ulaşması noktasında, onun değerlerine hayran olan, onu örnek alan, onun refah seviyesine ve fırsatlarına özenen ülkelerin onu izlemesini sağlayan çekici güç olarak tanımlanmaktadır. Dünyanın yeni yükselen gücü Çin, yükselişini sağlayan stratejisinde önemli değişiklikler gerçekleştirirken sert gücü ile yumuşak gücü arasında bir denge sağlamaya çalışan ülkeler açısından en önemli örnekler arasında gösterilebilir. Son çeyrek yüzyılın en hızlı ekonomik ve siyasi büyüme gücüne sahip olan Çin, dış politikasında yumuşak güç stratejilerini ciddi oranda kullanan devletlerden birisidir. Bu bağlamda Çin açısından en öne çıkan bölge, dünya topraklarının yaklaşık yüzde 24’lük bir kısmını oluşturan ve 1 milyara yakın insan kapasitesine sahip, yer altı ve yer üstü kaynakları bakımından oldukça zengin bir kıta olan Afrika’dır. Çin’in Afrika’ya çok çeşitli alanlarda yumuşak güç stratejileri uyguladığı bilinmektedir. Afrika’da yatırımdan ticarete, tarımdan sanayiye, eğitimden sağlığa, bilim ve teknolojiden iletişim ve medyaya kadar her alanda etkinlik kuran Çin, Afrika halkının gözünde meşruiyet kazanmaya çalışmakta ve bu amacına büyük oranda ulaşmış görünmektedir. Afrika’daki politikalarını şekillendirirken batının izlediği yoldan farklı bir yönde ilerlemeye çalışan Çin, bölge siyasetini kıta ülkelerinin iç işlerine karışmadan karşılıklı fayda temelinde önemli yatırımlarla şekillendirmekte, bölgede kazan-kazan stratejisiyle hareket ederek politikalarını bu minvalde oluşturmaktadır. Bu çalışmada günümüz uluslararası siyasetin kilit kavramlarından biri olarak karşımıza çıkan yumuşak güç kavramı ve bu bağlamda dünyanın yükselen gücü Çin Halk Cumhuriyeti’nin Afrika kıtasındaki yumuşak güç politikaları incelenecektir. Afrika’daki Çin yumuşak gücü değerlendirilirken kavramın isim babası Nye’nin yumuşak gücün unsurları olarak kategorize ettiği kültür, siyasi değerler ve dış politika kaynakları bağlamında bir inceleme yapılarak Çin’in kıtadaki yumuşak gücünün başarısı değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler
Yumuşak Güç, Çin, Afrika, dış politika, Joseph Nye.

Abstract
In these days where rigid power policy has been inefficient in international politics, nations have been using soft power policy as a foreign policy strategy to give a weaker perception of a treat against them. Soft power concept- that has been contributed to the literature by Joseph Nye- is shortly described as an attractive power that enables a country to get in a desired place in world politics by making other countries admire their values, making an example of themselves, get them envy to their opportunities and welfare level. China has the fastest economical and political growth rate in the quarter century and is using the soft power policy in a great scale. Africa has the 24% of the world’s ground, over 1 million population and the richest natural resources: which makes it important for China’s policies. It is known that China has been applying soft power policies on Africa in many fields. China has been making many moves on every field they can: trading, industrial, agriculture, education, health, technology, media, communicationandso on to gain favors in Africa and from its looks has been crowned with succession. In this article we look upon to the soft power policy that has gained an importance in international politics and the relevance in China’s soft power policy against Africa. When the Chinese soft power in Africa is being examined, the soft power factors that are described as foreign policy, culture and political values by the creator of the term, Nye is also analyzed and finally we will evaluate weather China was successful on its policy.

Keywords
Soft Power, China, Joseph Nye, Africa, Foreign Policy

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri