Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİ
Bu araştırmada ilköğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeyleri belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın örneklemini 2011-2012 eğitim öğretim yılı bahar döneminde İstanbul ili Esenler ilçesindeki 6 resmi okulda görev yapan 196 öğretmen oluşturmaktadır. Kurşunoğlu, Bakay ve Tanrıöğen (2010) tarafından Türkçe’ye uyarlaması yapılan Örgütsel Bağlılık Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada ilköğretim öğretmenlerinin bağlılık düzeyleri belirlenmeye çalışılırken, örgütsel bağlılık; duygusal bağlılık, devam bağlılığı ve normatif bağlılık olmak üzere üç farklı boyutta ele alınmış; öğretmenlerin bağlılık düzeyleri alanları, kıdemleri, görev yaptıkları okuldaki çalışma süreleri, sendikaya üyelik durumları gibi değişkenler açısından incelenmiştir. Sendikaya üye olmayan öğretmenlerin sendikaya üye olan öğretmenlere göre devam ve normatif bağlılık alt boyutlarında bağlılık düzeylerinin daha yüksek olduğu, duygusal bağlılık alt boyutunda genel olarak kıdem arttıkça bağlılığın da arttığı belirlenmiştir. Alan değişkenine göre ise duygusal, devam ve normatif bağlılık alt boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir.

Anahtar Kelimeler
İlköğretim okulu, örgütsel bağlılık, ilköğretim okulu öğretmenleri

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri